محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             مدیریت کلیه ی گرایش ها          پایان نامه مدیریت اجرائی


عوامل موثر بر انگيزش كاركنان آب منطقه اي خراسان از ديدگاه كاركنان و مديران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

مقايسه ارزيابي عملكرد شركتهاي پيمانكاري دولتي و غيردولتي
قیمت: ۲۸,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

مقايسه عملكرد بخش نگهداري و تعمير شركت تعميرات نيروي برق اصفهان ـ مورد نيروگاه اصفهان در دو دوره قبل و بعد از تشكيل شركت تعميرات از سال 1372 تا
قیمت: ۳۱,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

مطالعه و بررسي سيستم كدينگ TMC و آ‌ثار بكار گيري و كنترل آن در انبارهاي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
قیمت: ۲۷,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

مطالعه و تدوين معيارهاي نظارتي به منظور دستيابي به سيستم نظارت بر عملكرد پيمانكاران در بخش انتقال برق منطقه اي خراسان
قیمت: ۳۲,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

مطالعه و طراحي مكانيزم نظارت بر توسعه سيستم هاي اطلاعات مديريت
قیمت: ۲۶,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 186)

مطالعه وتدوين معيارهاي نظارت برتوزيع به منظوردستيابي به سيستم عملكرد پيمانكاران دربخش توزيع شركت برق منطقه اي خراسان
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

 
1   2   3   4   5   6    ...   15   بعدی >>نمایش همه