محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             روانشناسی,علوم تربیتی و اجتماعی


مقاله وسواس
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي(درون گرايي و برون گرايي) پسران سيگاري و غير سيگاري
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 95)

مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

مقايسه ي خلق و خوي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با همسالان در شرايط عادي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

مقايسه افسردگي در بين جوانان 18ساله ورزشكار و غير ورزشكار
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

مقايسه اختلال ضعف رواني در بين زنان داراي اختلاف خانوادگي و زنان عادي از طريق آزمون m.m.p.I
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

مقايسه اضطراب ميان دانشجويان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

مقايسه اضطراب دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 52)

مقايسه بهزيستي شخصيتي دختران فراري با دختران عادي حدود سني 20-18ساله
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 67)

مقايسه خويشتن پنداري دانشجويان دختر با آرايش و بدون آرايش
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2تهران از نظر ميزان برخورداري ازويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 117)

مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکميلي علوم انساني و فني و مهندسي در استفاده از اينترنت
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

مقايسه رنگ قرمز و مشكي در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائي و راهنماي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 227)

مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 80)

مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 69)

مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي بادانشجويان دانشكده علوم پايه
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 77)

مقايسه سلامت رواني دانشجويان علاقمند به موسيقي راك علاقمند و موسيقي پاپ
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 ساله
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 138)

مقايسه شيوع افسردگي در بين زنان و مردان زنداني و غير زنداني
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

مقايسه عملكردهاي اجرائي بيماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 112)

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 45)

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقه مند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهدبه ورزش همگانی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 108)

مقایسه ابعاد مختلف عمل كرد خانواده ( حل مشكل – ارتباط – واكنش عاطفي – مشکل عاطفي – كنترل رفتار – عمل كرد )نوجوان بزهكار و غير بزهکار
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

مقایسه تحول شناختی بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

مقایسه راهبردهای رویارویی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

مقایسه رضایت زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 58)

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

موسيقي درماني و كاهش هورمون هاي استرس زا و تاثير موسيقي بر كاهش افسردگي دانشجويان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

میزان آشنایی دانش آموزان دختر با روشهای صحیح مطالعه و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

مسائل و مشکلات زنان شاغل
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 61)

مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان گردشگران و مديران منطقه آزاد كيش
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 54)

نقاشی و ارزشيابي شخصيت كودكان با استفاده از آزمون آدمك به سبك گوديناف
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 35)

نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

نقش ضمير ناخودآگاه در نقاشي كودكان و سبك سوررآليسم
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

چگونه مي‌توانم اجرای مسابقات قرآنی،فرهنگی،هنری و پرسش مهر دانش آموزان را بهبود بخشم؟
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

چت رُم و روابط بين افراد و جوانان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

هوش جمعی و کاربردهای آن
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده بستری در بیمارستان رسول اکرم
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 175)

پژوهش بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دبیرستان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پايان نامه - بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان پيرامون عوامل موثر در ازدواج
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 79)

پايان نامه بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 75)

پايان نامه بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 392)

پايان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی و عزت نفس در دانش آموزان
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

پايان نامه روان شناسي باليني - تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري - عملي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 103)

پایان نامه مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازي دركشورهاي مختلف
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

پایان نامه موانع و محدوديتهاي اشتغال زنان در ايران
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

پایان نامه ناتواني يادگيری در کودکان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

پایان نامه کودکان بیش‌فعال
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

پایان نامه آشنايي با دانش آموزان بهنجار و استثنايي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پایان نامه افسردگی شغلی - شناخت ارتباط ميان افسردگي شغلي كاركنان بانك ملي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

پایان نامه استرس - بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه استرس در بين معلمين زن
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

پایان نامه بحران از پيشگيري تا درمان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

پایان نامه بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 90)

پایان نامه بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذينفعان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

پایان نامه بررسي علل بزهكاري در نوجوانان دختر و پسر
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 138)

پایان نامه بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 45)

پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 45)

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 53)

پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

پایان نامه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 157)

پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 88)

پایان نامه تاثير مطالعات غير درسي در موفقيت تحصيلي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 52)

پایان نامه جامعه شناسي هنر
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 91)

پایان نامه روانشناسی ورزش
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 64)

پایان نامه روانشناسی شخصیت
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پایان نامه روانشناسی عمومی - شناخت رفتار درماني
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پایان نامه طراحی کپسول مطالعه برای فضاهای مشترک دانشجویان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پروژه افسردگي وعلل آن درزنان
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

آموزه‌هاي تربيتي در مثنوي و تطبيق آن با روانشناسي نوين و معاصر
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

آموزش الگوهای فکری و رفتاری جدید،با رویکرد شناختی رفتاری به مادران،سلامت عمومی مادران دارای کودک ADHD
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 68)

آتش و جشنهاي مربوط به آن در ایران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

آشنايي با دانش آموزان استثنايي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

اثر بخشی آموزش الگوهای فکری و رفتاری با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به ADHD دوره ابتدایی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

اثر بخشی روش Na در خلاقیت بیماران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 115)

اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 79)

ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي دبيرستانهاي شهر تهران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 73)

بـررسی علل افزایش نا هنجاری های اجتماعی در روستـای ساقی بیک
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)

برآورد سطح و بررسي عوامل موثر بر مرگ و مير جمعيت روستايي
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسي فرآيند جذابيت ظاهر و قضاوت ديگران و تعيين روابط بين آنها
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

بررسي فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي مراجعه كننده به درمانگاه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 64)

بررسي مقايسه هوش هيجاني زنان ومردان كارمند
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان ومردان شاغل
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي مقايسه اي هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

بررسي مقدماتي شخصيتي كرنل براي سوال 36 و 37 بر روي دانشجويان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 50)

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن دبيرستانها در زمينة خود آزمايي سينه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 97)

بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارتهاي مديريت براسترس بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي،سبك اسناد منفي و ارتقاي سلامت روان دانش آموزان
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 76)

بررسي ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه‌هاي مدارس و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي آنان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان
بررسي ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي ميزان توجه ي جوانان به نقش و حضور امام زمان (عج) در زندگي روزمره
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه از اساتيد دانشگاه
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 45)

بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران
قیمت: ۱۱,۹۰۰ تومان

(تعداد رای: 51)

بررسي مسأله سرقت در ابعاد مختلف
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

بررسي معلوليت و تاثيرگذاري آن در شيوه نگرش و تمايلات معلولين در انتخاب افراد عادي براي ازدواج
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي،علوم تجربي و انساني
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 61)

بررسي نقش والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي دانش آموزان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

بررسي نقش والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي دانش آموزان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي (با تاکيد بر تلويزيون) در الگو پذيري و رفتار کودکان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

بررسي ناسازگاری كودكان پيش دبستاني دارای مادر شاغل و خانه دار
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 60)

بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش‌آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي هوش هيجاني زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده ها
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 41)

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

بررسي و مقايسه ميزان رضايت مندي زناشويي زنان شاغل
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 47)

بررسي و مقايسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 35)

بررسي و مقايسه ويژگي های شخصيتي و خودپنداره در افراد مبتلا به اختلال بدريختی بدنی و جراحي عادی
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 50)

بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان قبل از امتحانات و در ايام امتحانات
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 46)

بررسي و مقايسه‌ي ويژگي‌هاي شخصيتي و خودپنداره در افراد مبتلا به اختلال بدريختي و عادي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 46)

بررسي و شناخت راههاي مناسب ، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 2)

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج وعادي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق (14-11) سال كانون اصلاح و تربيت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)

بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني)
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 198)

بررسي آزمون شخصيتي كرنل در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 48)

بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره‌اي برن (TA) برافزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره‌اي برن (TA) برافزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي در بين زنان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

بررسي اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 210)

بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 90)

بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس استثنايي و عادي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

بررسي برونگرايي- درونگرايي کارکنان و ميزان فرسودگي شغلي آنها در نهايت بررسي رابطه تعيين تيپ شخصيتي کارشناسان و ميزان فرسودگي شغلي آنها
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 149)

بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 48)

بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 506)

بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 464)

بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 75)

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل دانش‌آموزان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي در افزايش سلامت روان شناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين مدارس
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏آموزان دوره ابتدايي
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر روي پرخاشگري كودكان از ديدگاه والدين
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 80)

بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 327)

بررسي تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 71)

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 144)

بررسي تاثير آموزشهاي پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 67)

بررسي تاثير آموزشهاي پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدائي
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 58)

بررسي تاثير انگيزه هاي دروني بر موفقيت تحصيلي دانشجويان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تيزهوش و عادي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 78)

بررسي تاثير بازي درماني در درمان كودكان بيش فعال حدود سني 7 ساله
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 207)

بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 65)

بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

بررسي راههاي مؤثر بر ميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

بررسي راههاي مؤثربرميزان افزايش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقيق
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 50)

بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي با كاركردهاي خانوادگي آنها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

بررسي رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدير بر رضايت شغلی معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

بررسي رابطه افسردگي ووزن در بين جوانان دختر
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 72)

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي معلمان زن متاهل
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سلامت عمومي در بين دختران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي رابطه بين اختلال نارسايي توجه بيش فعالي كودكان مدارس ابتدايي با اشتغال مادران در خارج از خانه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 82)

بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 106)

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 438)

بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 70)

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري و سلامت عمومي در بين نوجوانان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسي رابطه بين عوامل خانوادگي و آموزشي موثر در قدرت ابراز وجود در دانش آموزان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسي رابطه بين عزت نفس و هسته کنترل
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 425)

بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسي رابطه بین افسردگي و انحرافات اجتماعي در بين دانشجويان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

بررسي رابطه تنبيه بدني با افسردگي در دانش آموزان دختر
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسي رابطه جايگاه مهار بيروني و دروني با رضايت تحصيلي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 54)

بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 87)

بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 211)

بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

بررسي رابطه سخت روئي روان شناختي و باورهاي خود درآمدي در دانشجويان دختر و پسر
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 88)

بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 107)

بررسي رابطة ميان هوش هيجاني و سلامت رواني
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 328)

بررسي رابطة ميان رضايت شغلي خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران براساس تئوري دو عامل انگيزش- بهداشت هرزبرگ
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

بررسي رابطة بين امكانات رفاهي و افت تحصيلي در بين دانش آموزان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي رابطة تك فرزندي با اختلالات رفتاري
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 294)

بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسي سلامت رواني در خانوادة خلبانان نظامي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

بررسي سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 2)

بررسي شاخص‌هاي فرهنگ و تفكر بسيج در اقشار بسيجي و مطالعه آسيب شناسي آن
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)

بررسي عملكرد در الگوهاي ترسيمي در كودكان عادي و عقب مانده ذهني
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي عوامل (اجتماعي - فرهنگي و رواني - ذهني) مرتبط با ايجاد روحيه تحقيق در كودكان و دانش‌آموزان و آشناسازي دانش‌آموزان با پژوهش
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 81)

بررسي عوامل موثر در موفقيت كاراته كاران از ديدگاه مربيان و كاراته كاران سبك كيوكوشين
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

بررسي عوامل مؤثر بركاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 240)

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در افت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)

بررسي عوامل رواني مؤثر (عزت نفس) در فاصله گرفتن جوانان يزدي از فرهنگ اصيل سنتي (‌دارالعباده) و گرايش به مظاهر فرهنگ غربي (شبه مدرنيسم)
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

بررسی فقر و ماهيت آن
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 70)

بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 117)

بررسی ميزان افسردگي امدادگران مرد جمعيت هلال احمر
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

بررسی ميزان افسردگي بين مردان بازنشسته و شاغل
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 58)

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 53)

بررسی میزان هوش عاطفی و هیجانی در بین دانشجویان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت
قیمت: ۸,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

بررسی میزان اضطراب و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

بررسی میزان رضایت مردم از خدمات شهرداری و علل و عوامل آن
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

بررسی میزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 66)

بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آندر دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

بررسی مسائل و مشکلات آموزشی مدرسه دخترانه نابینایان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

بررسی مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 59)

بررسی مشارکت سیاسی زنان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

بررسی معضل اعتیاد از دیدگاه اجتماعی و حقوقی و بررسی عوامل گرایش به مواد مخدر
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسی نقاشي و سنجش رشد شناختي در کودکان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 62)

بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)