محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             حقوق کلیه گرایشها


قواعد حاكم بر مزایده و حراج در حقوق ايران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 111)

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 129)

كار تحقيقي - خيار شرط
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

لوث در نظام حقوقی ایران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 76)

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 168)

ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 79)

ماهيت حقوقي مهر و تحويل آن
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

مبانی شهادت زنان در اسلام
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 79)

مجازاتهاي جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

مسائل حقوقي پناهندگان در ايران و ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 121)

معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 113)

نفقه و احکام آن
قیمت: ۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 52)

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 77)

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 74)

نظريه اشتباه در حقوق مدني
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

یررسی حقوقی مصادره اموال غير منقول
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 62)

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

کار تحقیقی - بررسی تطبیقی عقد قرض
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

کار تحقیقی - حقوق از دریچه‌ی ایران باستان
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

کار تحقیقی محاربه و مجازات آن
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

کار تحقیقی مسووليت كيفری اطفال
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

کار تحقیقی اثبات رابطه ي سببيت
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

کار تحقیقی بررسی فقهی - حقوقی کالبدشکافی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

کارتحقیقی - احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

هزینه حمل و نقل: ۲ تومان
پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 62)

پايان نامه بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 102)

پايان نامه بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 81)

پايان نامه بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 450)

پايان نامه بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 78)

پايان نامه جايگاه آزادي‌هاي فرهنگي در نظام حقوق اساسي ايران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 68)

پايان نامه حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 431)

پايان نامه حقوق - تلقيح مصنوعي و اجاره رحم
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

پايان نامه حقوق بين الملل - كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

پايان نامه حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 90)

پايان نامه حقوق عمومي - نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 186)

پايان نامه حقوق عمومي - نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 129)

پایان نامه قاعده درء و حد در حقوق کیفری
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

پایان نامه قتل فعل نوعا کشنده
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

پایان نامه مقايسه نحوه برخورد با پديده همجنس بازي دركشورهاي مختلف
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

پایان نامه اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

پایان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 286)

پایان نامه بررسي جرم كلاهبرداري در حقوق ایران
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

پایان نامه جزاي اسلامي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

پایان نامه حقوق
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

پایان نامه حقوق - قصاص و شرايط تحقق آن در نظام حقوقي اسلامي و ايران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 58)

پایان نامه حقوق - نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 275)

پایان نامه حقوق - نقش توبه در سقوط مجازات
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 74)

پایان نامه حقوق - استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 100)

پایان نامه حقوق - بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

پایان نامه حقوق - بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 132)

پایان نامه حقوق - بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

پایان نامه حقوق - تاثير مستي ارادي بر مسئوليت كيفري
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 106)

پایان نامه حقوق - جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

پایان نامه حقوق - ديوان عدالت اداري
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پایان نامه حقوق عمومي - مكانيزم‌هاي نظارت و كنترل بر امور مالي (بودجه) در قوه مجريه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پروژه و کارتحقیقی خلع يد
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

پرداخت ديه در حقوق جزايي (جمهوري اسلامي) ايران
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

آیین دادرسی اطفال
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

آئین دادرسی مدنی(کاربردی)
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 48)

ابراء،آثار و احكام آن در فقه و حقوق موضوعه ايران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 49)

اتانازی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران و فقه اسلامي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 103)

اجرای قرار تامین خواسته و تامین دلیل
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

احراز رابطة سببيت بين ضرر و فعل زيانبار
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

ادله اثبات دعوي كيفري
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

استيفاء در قانون مدني
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسي مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 58)

بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي - ژرمني - كامن لا و حقوق اسلامي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي و تحليل جرم خيانت به كشور در ايران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 64)

بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 60)

بررسي حقوقي مالكيت فكري در ايران
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 98)

بررسي حقوقی در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسي عقود شركت، عاريه، وكالت
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 1)

بررسی ماهیت نامزدی در فقه اسلامی و قانون مدنی
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق آ د ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسی مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسی کودک ربایی از دیدگاه حقوقی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسی توقيف اموال در حقوق ایران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسی جایگاه توبه در حقوق کیفری
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

بررسی جرایم زمین خواری
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

بررسی حق شفعه
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 1)

بررسی حق شفعه در حقوق مدني ايران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

بررسی حقوقی قتل عمد
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 175)

بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 39)

بررسی حقوقی و فقهی اعتصاب
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

بررسی حقوقی احكام و مسائل جرم سياسي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 58)

بررسی حقوقی جنايت بر ميت
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسی حقوقی جرم حفاري غيرمجاز و قاچاق اشياء عتيقه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 138)

بررسی حقوقی دلایل طلاق
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسی حقوقی دیه
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

بررسی حقوقی سند
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

بررسی حقوقی سرقفلی حق کسب و پیشه
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 187)

بررسی حقوقی طلاق(فسخ نکاح)
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 103)

بررسی حقوقی عقد و اجاره
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 97)

بررسی حقوقی عقد وکالت
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاك
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

بررسی سازمان ثبت اسناد و املاک
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان
بررسی صدور تعويض المثنی و تفكيك اسناد مالكيت در سازمان ثبت اسناد و املاک
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 93)

تجزيه و تحليل و نقادي قانون اجراي محكوميت هاي مالي براساس مباني اسلامي و موازين فقهي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

تحصيل دليل در آيين دادرسي مدني
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

تخفيف و تبديل مجازات
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 84)

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 104)

جانشين هاي مجازات حبس
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

جرائم خاص و عمومی عليه بورس اوراق بهادار
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 152)

حقوق كودك در قرآن و سنت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

حقوق متهمین در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

حقوق بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

حقوق زوجه بر زوج
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 45)

ديه و جبران خسارت در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 53)

روانشناسی شخصیت مجرم و مسئولیت کیفری
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

رژيم حقوقي تنگه بين المللي هرمز
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

رکن مادی قتل عمد در دکترین حقوقی ایران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 56)

سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

شروط نامشروع در قراردادها
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

عوامل رفع مسئولیت کیفری در جنون
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 78)

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 537)

عوامل رفع مسئولیت کیفری در جهل و اشتباه
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 68)

 
1   2   3   4   5   6    ...   20    |  نمایش همه