محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             برق،الکترونیک ومخابرات


ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﯿﻮب ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

PLC و سيستم اسكادادرقطارشهري
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

فاصله سنج با استفاده از سنسورهاي آلتراسونيك و نمايشگر LCD و جبران سازی حرارتی از طریق اندازه گیری دمای محیط
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

قدرت بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTS
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 105)

كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با PLC
قیمت: ۷,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

كنترل توربينها توسط PLC
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 109)

كوره هاي القايي در فركانس شبكه
قیمت: ۱۰,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 133)

 
1   2   3   4   5   6    ...   34   بعدی >>نمایش همه