محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             حسابداری و اقتصاد


كليات حسابداری بهای تمام شده
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 207)

مقايسة ماليات وصولي براساس ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 101)

مضاربه
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 65)

مطالعه و بررسي سيستم انبارهاي موجود شركت توزيع برق استان اصفهان
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

مطالعه تطبيقي بهاء تمام شده آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت سيستان و ارائه طريق براي كاهش هزينه ها
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن
قیمت: ۱۵,۷۰۰ تومان

(تعداد رای: 79)

نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 113)

نقش زنان روستائی در توسعه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 80)

نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 47)

نقش صنعت جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي در پيشرفت كشور و اشتغال زايي
قیمت: ۹,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

نحوه تهيه و تنظيم گزارشات مالي در دستگاههاي اجرايي(حسابداری دولتی)
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

نحوه تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي در واحدهاي تجاري
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

ویژگی های شخصی و مهارتهای مورد نیاز مدیر و فن آوری های موجود در مرغداری و تأثیر آنها بر ضایعات و حسابداری کامل آن بهمراه حسابداری گاوداری
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

پايان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 148)

پايان نامه بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري ها
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 111)

پايان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 134)

پايان نامه بررسی تورم در ایران
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 45)

پايان نامه تأثير تبليغات در عصر ارتباطات
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 74)

پایان نامه موانع و محدوديتهاي اشتغال زنان در ايران
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 176)

پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پایان نامه مزيت نسبي كشور در زمينه توليد و صدور فرش دستباف و ارزيابي عوامل مؤثر بر آن
قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

پایان نامه کامل مالیات بر ارزش افزوده،تشریح حسابداری و ثبت آن
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 728)

پایان نامه اقتصاد روستایی و صنایع روستایی
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

پایان نامه بررسي آثار ماليات بر ارزش افزوده مشاغل
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پایان نامه بررسی کنترل داخلی در شرکت ها و سازمانها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

پایان نامه بررسی اقتصاد ایران
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

پایان نامه تاثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 88)

پایان نامه تجزیه وتحلیل سیستم اطلاعات حسابداری درمرکز درمانی قائم
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

پایان نامه حسابداری - بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت تراكتور سازي ايران
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

پایان نامه حسابداری صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

پایان نامه سازمان اكو (ECO)
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

پروژه مالي وبررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد
قیمت: ۸,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 150)

پروژه مالي ادره غله استان گلستان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 51)

پروژه مالي تعيين هزينه و قيمت گذاري كالاهاي توليدي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

پروژه مالي شركت کنسرو سازی بهگل خراسان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 88)

پروژه مالي شركت سهامي شهدآب (ای سو)
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 83)

پروژه مالي شركت شهد ايران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 55)

پروژه مالي شرکت تولیدی پارس پلاستیک
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

پروژه مالی - انبارداری شرکت مخابرات خراسان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پروژه مالی - سیستم حسابداری شركت صنعتي هنكل (سهامي خاص)
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 267)

پروژه مالی نحوه حسابداری درانواع شرکت ها
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

پروژه مالی کلیات سيستم انبارداري
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 262)

پروژه مالی کارخانه ماکارانی
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

پروژه مالی امور مالي در شرکت های سهامی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 35)

پروژه مالی امور مالي درصنعت برق
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

پروژه مالی امور مالی درمدارس
قیمت: ۷,۳۰۰ تومان

(تعداد رای: 35)

پروژه مالی انباری داری درجهاد کشاورزی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

پروژه مالی انبارداري ماشين هاي اداري (ماديران)
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

پروژه مالی انبارداری کارخانه شیشه قزوین
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 98)

پروژه مالی انبارداری شرکت داروپخش
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 106)

پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 160)

پروژه مالی بانک ملی ایران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 55)

پروژه مالی بانک رفــاه کــارگــران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

پروژه مالی بررسی حقوق و دستمزد شهرداری
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 179)

پروژه مالی حقوق و دستمزد
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 68)

پروژه مالی حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 92)

پروژه مالی حقوق و دستمزد دراداره آموزش و پرورش
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 156)

پروژه مالی حقوق و دستمزد شركت بسته بندي پاژ پارس
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 62)

پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت آب وفاضلاب(آبفا)
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 65)

پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت تولیدی الکترود پارس
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 97)

پروژه مالی حسابداري موسسات خدماتي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 68)

پروژه مالی حسابداري مالي شركت سنگواره كربن شرق
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 41)

پروژه مالی حسابداري انبارهاي فني هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما )
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

پروژه مالی حسابداري در شهرداري
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 135)

پروژه مالی حسابداري شركت سهامي مخابرات
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 134)

پروژه مالی حسابداري صنعتي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 71)

پروژه مالی حسابداری پیمانکاری شرکت انبوه سازان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 108)

پروژه مالی حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 72)

پروژه مالی حسابداری در بيمارستان
قیمت: ۸,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 154)

پروژه مالی حسابداری در بیمه های درمانی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

پروژه مالی حسابداری در بانك سپه
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 78)

پروژه مالی حسابداری در بانکها
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 49)

پروژه مالی حسابداری در شرکت های تعاونی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 207)

پروژه مالی حسابداری درصنعت برق
قیمت: ۶,۱۰۰ تومان

(تعداد رای: 61)

پروژه مالی حسابداری شركت جامعه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

پروژه مالی حسابداری شركتهاي تضامني
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 103)

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

پروژه مالی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 104)

پروژه مالی سيستم موجودی كالا درشرکت ملی گاز ایران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

پروژه مالی سیستم انبار داری شرکت تولیدی بهپاک
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 170)

پروژه مالی سیستم انبارداری كارخانه خوراك دام و طيور پرشيان
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت آب وفاضلاب(آبفا)
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 81)

پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت صنعت چوب شمال ( کارخانه نئوپان )
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 140)

پروژه مالی سیستم حسابداری دانشگاه آزاد
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

پروژه مالی سیستم خريد و كنترل انبار شرکت سیمان آبیک قزوین
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 95)

پروژه مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

پروژه مالی شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 72)

پروژه مالی شركت غله و خدمات بازرگاني شهرستان گنبد کاووس
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

پروژه مالی طراحي يك سيستم انبارداري وكنترل موجودي ها
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 184)

پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 41)

پروژه مالی عمليات بانکی و حسابداری بانک صادرات
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 97)

پروژه انبارداری اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف فرهنگيان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

پروژه انحرافات در حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

پروژه اداره مخابرات
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 271)

پروژه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركت ماني لذيذ
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

پروژه حسابداري بيمارستان
قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پروژه حسابداري بيمارستان امام رضا
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

پروژه صنایع فرآورده های لبنی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

انبـارداري شرکت مواد غذائی آلدی
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 43)

انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

انبارداری در شرکت ملی حفاری
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 97)

اثر هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بر منابع و مصارف بانك رفاه
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 134)

بورس سنتی یا الکترونیکی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

بازتاب برنامه ريزي روستايي - فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهردر دو دهه گذشته(83-63)مورد دهستان مركزي
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 101)

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران
قیمت: ۹,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)

بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي شركت سهامي خاص گلهار
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 49)

بررسي امكان بكارگيری سيستم هزينه یابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسي امكان تشخيص(شناخت)استفاده ازتامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده دربورس توسط حسابرسان مستقل
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي انواع ابزارهاي مالي در بازارهاي مالي جهان جهت جذب سرمايه هاي مردمي و رشد اقتصادي
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسي ابزارهاي مالي موجود در جهان براي جذب سرمايه هاي مردمي جهت تأمين سرمايه و رشد اقتصاد
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 37)

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 127)

بررسي تأثير يارانه‌هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي دايره حسابداري شعب بانكها
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

بررسي روند بلند مدت در كارايي بانك هاي تجاري ايران, اندازه گيري كارايي و رتبه بندی بانكهاي تجاري ايران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350)
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

بررسي رابطه تغييرات اجزاي صورت سودوزيان باتغييرات بازده سهام درشرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

بررسي سيستم مكانيزه انبار شركت تعاوني گاوآهن سازان ( ابرهارد شرق)
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسي سيستم حسابداري شركت آب و فاضلاب
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

بررسي صنعتي شدن و توسعه در ایران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه و ارائه راهکار مناسب
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

بررسی آثار وضع مالیات بر زمین- مطالعه ی موردی اقتصاد ایران
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانکها
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 70)

بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک های تجاری ایران, اندازه گیری کارایی و رتبه بندی بانکهای تجاری ایران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 103)

بررسی علل و عوامل مهاجرت نيروي كار در ايران
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 72)

تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 41)

تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 79)

تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 93)

تجارت بین الملل و رشد اقتصادی
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

حسابداری منابع انسانی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 113)

راهکارهای مقابله با پول شویی و اثرا آن
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 55)

راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

سيستم انبار داري در شركت تجهيزات ايمني راهها
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

سيستمهاي اطلاعات حسابداري شركت الكتريك خودرو شرق
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 122)

سیاست قیمت گذاری بر اساس آنالیز احتمالی سر به سر و پیاده سازی آن در کلاسهای IELTS دانشگاه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 157)

طراحي و آزمون مدل بهينه تامين مالي در شركت ايران خودرو
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

طراحی حقوق ودستمزد در اکسل Excel
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 434)

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 62)

 
1   2   3   4   5   6    ...   20    |  نمایش همه