محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             مدیریت کلیه ی گرایش ها


عوامل مؤثر بر پذيرش استقرار نظام تضمين كيفيت در سازمان آب منطقه‌اي اصفهان،سد و نيروگاه زاينده‌رود
قیمت: ۲۲,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

عوامل مؤثر بر بهبود مديريت (مديران عملياتي) در شركت برق منطقه‌اي
قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

عوامل مؤثر بر رشددوره هاي كوتاه مدت مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خراسان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

 
<< قبلی   1   ...  35   36   37   38   39   40    |  نمایش همه