محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             زمین شناسی و معدن


فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امامزاده هاشم
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 43)

كاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره اي در معادن
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

كشف معادن مس با توجه به اهميت کانه مس و کاربرد وسيع آن در صنايع متفاوت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

مطالعات سبک شناسی (نمونه برداری و بررسیهای زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه (شمال بافت) و ده شیخ از ناحیه اسفندقه
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 38)

معدن آهك چمبودك
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 39)

نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 106)

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 41)

پايان نامه مهندسي معدن – اكتشاف - پژوهش و بررسي‌هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

پايان نامه مهندسي معدن و اکتشاف - معادن نمک گرمسار(گنبدهاي نمکي)
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 452)

پايان نامه باستان شناسي - بررسي مجموعه اشياء برنزي دوره ساساني (ظروف،پيكره ها،مسكوكات)
قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 90)

پایان نامه فعاليتهاي بالادستي صنعت نفت
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

پایان نامه معدن - اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان
قیمت: ۲۵,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 38)

پایان نامه معدن - بررسي اکتشاف مناطق زغالدار طبس و بهره برداری از آن
قیمت: ۱۳,۳۰۰ تومان

(تعداد رای: 88)

پایان نامه معدن بنتونيت
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 130)

پایان نامه هيدرولوژي سبزوار
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پایان نامه کاربرد مدل شبکه عصبي مصنوعي در مدیریت منابع آب زیرمینی
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 74)

پایان نامه اکتشاف و پتانسيل ‌يابي معادن مس
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

پایان نامه بررسی بهره برداري از مخازن نفتی
قیمت: ۱۱,۳۰۰ تومان

(تعداد رای: 73)

پایان نامه بررسی خاك و انواع خاک
قیمت: ۱۰,۷۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

پایان نامه تيتانيم
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

پایان نامه روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 47)

پروژه معدن - ناحیه پروده
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

پروژه معدن - بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پروژه معدن ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پروژه بررسی و مطالعه ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

آموزش الکترونيکي و کاربرد آن در مهندسي معدن
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

ايمني در معادن زغالسنگ
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

اکتشاف فراوری و مصارف اورانیوم
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 38)

اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری(مورد : حوضه بجنورد)
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 125)

ارائه مدل برنامه ریزی تولید جهت برداشت کانسنگ از دپوهای پر فسفر و کم عیار معدن سنگ آهن چغارت
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 90)

بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

بازسازی تاریخچه تدقین رسوبات، مدلسازی حرارتی و مقایسه نتایج نرم افزارها در حوضه رسوبی زاگرس
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

بررسي كانيهاي در بردارندة‌ عناصر نادر خاكي شامل مونازيت ، باستنازيت و زينوتايم و كاربرد آن در ايران
قیمت: ۱۳,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

بررسي منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 62)

بررسي محيط هاي صحرايي و بياباني دريايي و درياچه‌اي دلتايي و مصب ها
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

بررسي و مقايسه مدلهاي رسوبي و انتخاب يك مدل رياضي براي رودخانه سيستان
قیمت: ۱۲,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

بررسي و شناسايي (آسيب شناسي و فن شناسي) كاشيهاي مجموعه بقعه شيخ صفي الدين و ارائه طرح مرمت
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني
قیمت: ۱۲,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

بررسي خاك شوز سميرم اصفهان و كاربردهاي آن
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 47)

بررسي سيستم آتشباري نانل
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسي عوامل آنتروپوژنيك و تحولات ژئومورفولوژيكي در زون كپه داغ ( مطالعه موردي حوضه آبريز كوشك آباد )
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسي عوامل آنتروپوژنيك و تحولات ژئومورفولوژيكي در زون كپه داغ ( مطالعه موردي حوضه آبريز كوشك آباد )
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 83)

بررسی مديريت و بهره وری در معدن
قیمت: ۱۰,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 110)

بررسی ارتباط بین مدول تغییر شکل توده سنگ و خواص دیگر آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

بررسی جغرافيايي و زمين شناسي معادن سنگ آهن داوران
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 81)

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و R
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 67)

بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

بررسی شرايط هيدرولوژيك و هيدروديناميك سفره‌هاي زيرزميني
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بررسی عوامل موثر بر لبریز شدن آب از روی تاج سد ( سد خاکی )
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

بررسی عوامل موثربرلبریز شدن آب از روی تاج سد (سد خاکی) به روش عملی برای برآورد ریسک روگذری مربوط به رفتار باد و سیلاب ناشی از بارندگی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 78)

تكنيك ايمني و راه هاي پيشگيري از وقوع خطرات و حوادث در معادن زغال سنگ
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

توپوگرافي و فيزيوگرافي حوضه آبريزفريزي ايستگاه سينوپتيك گلمكان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 95)

تاثیر کنسانتره اسیدسولفوریک برانرژی جنبشی و مکانیزم سیمانه شدن یون نقره
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

تحلیل نرم افزاری و بهینه سازی دمتیغ باکت ریکلایمر سنگ آهن چغارت
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

تغيير و تحولات گوگرد در خاک
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 1)

خصوصيات چينـي و سراميـك
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 35)

شرکت صنایع مس (معدن مس سرچشمه)
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

عمليات زمين شناسي ايران
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

 
1   2   3   4   5   6    ...   9    |  نمایش همه