محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             آمار و ریاضی


پروژه‌ي آمار- كل دانش ‌آموزان اندازه‌گيري جامعه و نمونه دبيرستان شهيد رجايي در شيفت صبح
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

آمار - معدل دانش آموزان پسرانه دبیرستان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 128)

روشهاي آماري براي احتمال پذيري سيستم هاي تعميرشدني
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

 
<< قبلی   1   2    |  نمایش همه