محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             فیزیک و نجوم


كيهانشناسي و تغيير نشانگان متريك
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

مشخصات تحرک وابسته به میدان گاز الکترون دو بعدی در برهمکنش با فونونهای اکوستیکی درون دره ای
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

پايان نامه رشته فيزيک گرايش حالت جامد - نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

پایان نامه فیزیک - ارتباط بين طيف خروجي و كاواك در ليزر نيمه هادي
قیمت: ۱۲,۳۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

پایان نامه ليزر و کاربرد آن
قیمت: ۱۰,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

پایان نامه لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 74)

پایان نامه نيروگاهها و رآكتورهاي هسته اي
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

پایان نامه انرژي هسته اي و كاربردهاي صلح آميز آن
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

پروژه ايجاد حفاظ در برابر مواد راديواكتيو و هسته ای
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 36)

آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر در پزشكي
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیزآن
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

اصول کار و کاربرد های لیزر
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

بررسی سیر تحولات ستارگان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 25)

دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمو لومینسانس(TLD)
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

 
1   2    |  نمایش همه