محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             تربیت بدنی و ورزش


بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 50)

بررسي رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني از اماكن و تاسيسات ورزشي
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

بررسي عوامل موثر در موفقيت كاراته كاران از ديدگاه مربيان و كاراته كاران سبك كيوكوشين
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

بررسی ورزش دو میدانی
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسی افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 63)

بررسی تأثير تمرين ذهنی وتمرين بدني وتلفيقي از آنها برزمان واکنش انتخابی دانشجويان پسر غير ورزشكار
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

بررسی تعيين اثر سه روش بيش تمريني بر سيستم ايمني بدن مردان ماهر كاراته كار
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

 
<< قبلی   1   2   3   4   بعدی >>نمایش همه