محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             تربیت بدنی و ورزش


تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 92)

تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

تعيين ميزان اثر بخشي يك دوره فعاليت بدني منتخب بر توانائيهاي ادراكي – حركتي دانش آموزان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

تعيين رابطه بين متغير هاي رهايي توپ با عوامل سينماتيكي مفاصل درگير درپرتاب آزاد كلاس53تا4 بسكتبال با ويلچر
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

 
<< قبلی   1   2   3   4   5    |  نمایش همه