محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             ادبیات و زبان فارسی


پایان نامه ادبیات - مقایسه ی خسرو و شیرین نظامی با منظومه های هم نام با آن
قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پایان نامه رشته ی زبان و ادبیات فارسی - نوآوری های مضمونی در شعر جوان دهه ی 80 خراسان
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی - تأثیر آگاهی از امتحان پایان دوره بر یادگیری
قیمت: ۳۷,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی - تحلیل گفتمان انتقادی در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌ی 1330 شمسی
قیمت: ۲۳,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی - تحلیل گفتمان انتقادی در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌ی 1330 شمسی
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

پایان نامه زبان و ادبیات فارسی - تحلیل کتابهای مجالس صوفیه
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

پایان نامه زبان شناسی - بررسی فرایند تکرار در زبان فارسی در چارچوب نظریه بهینگی
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

پایان نامه سجع وبديع
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

 
<< قبلی   1   2   3   4   5   6   7   بعدی >>نمایش همه