محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             ادبیات و زبان فارسی


فرهنگ تحليلي موضوعي آثار منثور شيخ احمد جامي
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 72)

موسيقي شعر در غزليّات سنايي
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

مباني و مستندات قرآني و روائي نظام فلسفي سهروردي(شيخ اشراق)
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

نقد و تفسير داستانهاي تمثيلي هدايت و آل احمد( آب زندگي، سرگذشت كندوها، نون و القلم )
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 102)

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی (نظامی، عطار، مولوی، سعدی، حافظ)
قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

نگاهي ادبي به سوره يوسف (ع)
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 55)

وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

گسترش زبان و ادبیات عربی در اصفهان آثار و احوال برخی مشاهیر آن از سده ی چهارم تا ششم هجری
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

پژوهش مقايسه‌اي خمريات ابونواس با منوچهری و حافظ
قیمت: ۲۱,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

پایان نامه مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق کاشانی
قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

پایان نامه ادبیات - مقایسه ی خسرو و شیرین نظامی با منظومه های هم نام با آن
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پایان نامه زبان و ادبیات فارسی - تحلیل کتابهای مجالس صوفیه
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

بررسي فولكور (فرهنگ عامه - خرافات)
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

بررسي مفهوم «رهبري در جامعه» در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي(يوسف وزليخا)+عکس
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 49)

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 37)

بررسی افكار،ايده ها و اشعار سه شاعر نسيم شمال،لاهوتي و ميرزادة عشقي
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

بررسی ادبیات مقاومت در شعر شهریار
قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

بررسی شیوه های شخصیت پردازی و همچنین انواع شخصیت در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

تاثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی از ديدگاه حافظ
قیمت: ۱۰,۷۰۰ تومان

(تعداد رای: 84)

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

تجلي اوصاف امام علي (ع) در ادب فارسي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

تصويرسازي بخشي از داستان سودابه و سياوش شاهنامه فردوسي (اسطوره‌هاي نجيب از خيال تا ظهور)
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

تصویر سازی کتاب کودک
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

تعریفی جامع و مانع از تمثیل و بین تمثیلی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

خوف و رجاء در منطق الطیّر عطار
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك:پژوهشي در چهارچوب واجشناسي جزءمستقل
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 87)

غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی
قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 68)

 
1   2   3   4   5    |  نمایش همه