محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             حسابداری و اقتصاد          پروژه و پایان نامه


مقايسة ماليات وصولي براساس ارزش افزوده و ماليات وصولي فعلي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 101)

مطالعه و بررسي سيستم انبارهاي موجود شركت توزيع برق استان اصفهان
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

مطالعه تطبيقي بهاء تمام شده آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت سيستان و ارائه طريق براي كاهش هزينه ها
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن
قیمت: ۱۵,۷۰۰ تومان

(تعداد رای: 79)

نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 113)

نقش زنان روستائی در توسعه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 80)

نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 47)

نقش صنعت جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي در پيشرفت كشور و اشتغال زايي
قیمت: ۹,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

 
1   2   3   4   5   6    ...   11   بعدی >>نمایش همه