محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             صنایع غدائی          پروژه و پایان نامه


كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 104)

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي(مطالعه موردي در منطقه٦تهران)
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 92)

پایان نامه ماده آلي و فراهمي عنصر غذايي کم مصرف
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

پروژه كارشناسي مهندسي صنايع غذايي - بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

پروژه صنایع فرآورده های لبنی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

 
1   2   بعدی >>نمایش همه