محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             صنایع غدائی          پروژه و پایان نامه


كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 104)

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - کنترل کیفیت روغن
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي(مطالعه موردي در منطقه٦تهران)
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 92)

پایان نامه ماده آلي و فراهمي عنصر غذايي کم مصرف
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

پایان نامه آنزیمهای حائز اهمیت در آرد
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

پایان نامه توليد بستني
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

 
1   2   3   بعدی >>نمایش همه