محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             انرژی


پایان نامه بررسی انرژي هاي هسته اي،انرژي خورشيدي،انرژي آب،انرژي باد،انرژي زمين گرمايي،انرژي بيوگاز،انرژي پيل سوختي
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 75)

انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیزآن
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

بررسی و کاربردهای انرژي باد
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

بررسی کارآیی نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر در جهان
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

بررسی انرژی های تجدید پذیر ( انرژی بيوماس،انرژی جزر ومد و انرژی زمين گرمايی )
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 69)

جایگاه انرژیهای نو در تامين انرژي قرن آتي
قیمت: ۱۲,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)