محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             گزارش کارآموزی کلیه رشته ها


كارآموزي در شركت توزيع برق منطقه اي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

كارآموزي شركت سهامي مخابرات استان تهران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

كارآموزي عمران گودبرداري
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

کارآموزی مدیریت - شرکت طراحان دشت سبز
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

کارآموزی کامپیوتر -سخت افزار - پورت USB و تراشه‌هاي كاربردي
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

کارآموزی برق قدرت بررسي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي قزوين
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

گزارش كار آموزي تعميرات موتور پرايد
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 31)

گزارش كار آموزي رشته کامپیوتر در اداره برق و بررسی سيستم اتوماسيون اداري تحت وب همکاران سيستم
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

گزارش كار آموزي سيستم الكتريكي خودرو در نمايندگي سايپا
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 84)

گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 440)

گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

گزارش كارآموزي كامپيوتر مركز بهداشت
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

گزارش كارآموزي كارگاه ذوب فلزات
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

گزارش كارآموزي كارخانه سولفات سديم واقع در شركت صنعتي املاح ايران
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش كارآموزي كارخانه شيشه
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش كارآموزي مكانيك سيالات شركت فني و مهندسي چاد
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

گزارش كارآموزي مواد غذايي - كارخانه فرآورده‌هاي گوشتي ميكائيليان
قیمت: ۱۴,۷۰۰ تومان

(تعداد رای: 66)

گزارش كارآموزي مرکز مخابرات
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

گزارش كارآموزي مطالعه و طراحي پل (شركت مهندسين مشاور اتحاد راه)
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 54)

گزارش كارآموزي نقش IT و شبكه در دخانیات
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 35)

گزارش كارآموزي نقشه كشي صنعتي شزكت پارس خودرو
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 166)

گزارش كارآموزي نمايندگي مجاز سايپا
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش كارآموزي نوع فرآيند كارخانه (چله پيچي و بافندگي) فرش محتشم كاشان
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

گزارش كارآموزي نصب ونگهداري موتورخانه
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

گزارش كارآموزي نصب، راه اندازي و طراحي آسانسور
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش كارآموزي کلینیک گیاه پزشکی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 38)

گزارش كارآموزي کامپیوتر - اموزشگاه کامپیوتر
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش كارآموزي کامپیوتر در اداره مخابرات
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 177)

گزارش كارآموزي کارخانه چینی ایران ( کاشی ایرانا )
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

گزارش كارآموزي کشاورزی - تنظيمات كلي كمباين
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

گزارش كارآموزي گياه پزشكي آفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبز
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

گزارش كارآموزي گیاه پزشکی جهاد کشاورزی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

گزارش كارآموزي پروژه 206 راهنماي تعميرات موتور TUJP/K
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

گزارش كارآموزي آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت داروسازي تهران دارو
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

گزارش كارآموزي آشنايي با سيستم هاي CCTV
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

گزارش كارآموزي اتوماسيون صنعتي (PLC)
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

گزارش كارآموزي اجراي ساختمان فلزي + عکس
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

گزارش كارآموزي اجراي ساختمانهاي بتني
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

گزارش كارآموزي اداره برق منطقه اي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

گزارش كارآموزي اسكلت بتني
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش كارآموزي اشنايي با امور گرافيك و امور چاپ
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 47)

گزارش كارآموزي بيمارستان شهيد رجايي كرج
قیمت: ۶,۷۰۰ تومان

(تعداد رای: 74)

گزارش كارآموزي برق ساختمان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

گزارش كارآموزي برنامه نويسي شركت مرواريد سپيد فارس
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

گزارش كارآموزي بررسي مسائل بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش و راهكارهاي آن
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

گزارش كارآموزي تونل مترو
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

گزارش كارآموزي تاسيسات مخابرات - قدرتي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

گزارش كارآموزي تعميرات و تست رده مياني قطعات هواپيما
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 3)

گزارش كارآموزي جوشكاري
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

گزارش كارآموزي حسابداري شرکت ايزوگام
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

گزارش كارآموزي در كارگاه ساختماني
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش كارآموزي در نمايندگي مجاز تعميرات تلويزيون رنگي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

گزارش كارآموزي در نيروگاه گازي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

گزارش كارآموزي در تعمير گاه مجاز محسن
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش كارآموزي در تعميرگاه آفتاب
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش كارآموزي در داروسازي اسوه
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش كارآموزي در شركت قالبسازي فيكس
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش كارآموزي در شركت نفت
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 126)

گزارش كارآموزي رنگرزي و چاپ و تكميل
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 28)

گزارش كارآموزي رشته معماري - ساختمان بتني در شركت سازه گستر
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

گزارش كارآموزي رشته کامپيوتر(نرم افزار)-طراحي و برنامه نويسي كامپيوتري
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش كارآموزي رشته شيمي كاربردي - كنترل فيزيكي و شيميايي دارو شركت داروسازي حكيم
قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 58)

گزارش كارآموزي سيستم تعليق و فرمان خودرو در نمايندگي مجاز سايپا
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش كارآموزي ساختمان اسكلت فلزي + 42 عکس مربوط
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 52)

گزارش كارآموزي سخت افزار كامپيوتر
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش كارآموزي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش كارآموزي شوينده‌ها - شركت توليدي و شيميايي پاكشو
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش كارآموزي شركت كشت و صنعت گرگان (شهره)
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

گزارش كارآموزي شركت نفت بهران
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش كارآموزي شركت برق شهاب
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

گزارش كارآموزي شركت تكنو زيست
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش كارآموزي صنایع غذايي - كارخانه نوشابه زمزم
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 77)

گزارش كارآموزي طراحي پست شركت مشانير
قیمت: ۱۲,۱۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

گزارش كارآموزی واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 35)

گزارش کــار آمـوزي مرکـز بهـداشـت
قیمت: ۳,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 106)

گزارش کار آموزی ICT (مخابرات) - شرکت مخابرات استان تهران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 51)

گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

گزارش کار آموزی نرم افزار - شركت همراه نرم افزار نوين
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

گزارش کار آموزی کامپیوتر - ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کار آموزی پست فشار قوی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

گزارش کار آموزی پشتیبانی شبکه و سخت افزار و نرم افزار
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کار آموزی اجرای اسکلت فلزی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

گزارش کار آموزی رشته مکانیک خودرو جعبه دنده اتوماتیک
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 57)

گزارش کار آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 155)

گزارش کار اموزی ریسندگی و بافندگی و تکمیل
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 18)

گزارش کار عمليات نقشه برداري مسير
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 133)

گزارش کارورزي در شرکت اينترنتي رسپينا
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کارآموزي کنترل کيفيت - شرکت ايران – ترانسفو
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش کارآموزي کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

گزارش کارآموزي بدمينتون
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کارآموزي حسابداري شرکت مانتل (سهامي خاص )
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

گزارش کارآموزي رشته کشاورزي - مرکز تحقيقات کشاورزي ومنابع طبيعي
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 55)

گزارش کارآموزی فضای سبز و محوطه سازی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 30)

گزارش کارآموزی قسمتهاي مختلف خطوط در حال كار مترو در تهران
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

گزارش کارآموزی مراحل نصب نرم افزارها
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

گزارش کارآموزی نیروگاه برق طرشت
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کارآموزی چاپ و تولید پلاستیک
قیمت: ۱۱,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

گزارش کارآموزی کنترل فرآيند در ادره کل کنترل کیفیت ايران خودرو
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 314)

گزارش کارآموزی کنترل کيفيت در ايران خودرو
قیمت: ۱۰,۷۰۰ تومان

(تعداد رای: 41)

گزارش کارآموزی کامپیوتر مخابرات استان گلستان (قسمت دبیرخانه استان (شبکه های paper less))
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 77)

گزارش کارآموزی کامپیوتر تامین اجتماعی - بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره جهاد کشاورزی
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

گزارش کارآموزی کامپیوتر درموسسه فنی کانون
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کارآموزی کامپیوتر شرکت داده پردازی فن آوا
قیمت: ۱۳,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 313)

گزارش کارآموزی کامپیوتر-بررسی تنظیمات شبکه های کامپیوتری در انواع سيستمهاي عامل
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی کامپیوتراداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

گزارش کارآموزی کارگاه قالب سازی و تراشکاری تكنو طرح
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 37)

گزارش کارآموزی کارخانه نورد و توليد قطعات فولادي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

گزارش کارآموزی کارخانه تولید فرآورده های لبنی رامک
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی کارخانه ریسندگی و بافندگی - كارخانه ايران پوپلين
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 124)

گزارش کارآموزی گاوداری
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

گزارش کارآموزی پيمانكاري در ايران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

گزارش کارآموزی ایران خودرو سالن رنگ 2، تجهيزات مكانيكي آن و مطالبی در رابطه با اینورتور
قیمت: ۱۲,۶۰۰ تومان

(تعداد رای: 49)

گزارش کارآموزی اجراي ساختمانهاي بتنی و آرماتور بندی و بتن ریزی آن
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 39)

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 80)

گزارش کارآموزی اداره مخابرات
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 38)

گزارش کارآموزی اداره امورآب و فاضلاب
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

گزارش کارآموزی اداره جهادکشاورزی
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 257)

گزارش کارآموزی بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 161)

گزارش کارآموزی بانک ملی ایران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 218)

گزارش کارآموزی بانک ملت
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 86)

گزارش کارآموزی بانک رفاه کارگـران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 132)

گزارش کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزار MXKIOSK
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی برنامه نویسی تحت وب با PHP در شرکت نارا خدمات
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 14)

گزارش کارآموزی تكنولوژي شركت صنعتي ايران خودرو
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی توليد نوشابه گازدار
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش کارآموزی تکنولوزی مواد غذایی - محصولات لبنی می ماس
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

گزارش کارآموزی تکنولوزی مواد غذایی - بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو)
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش کارآموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامعه شهري
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

گزارش کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات
قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

گزارش کارآموزی حسابداری بیمه ایران
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 201)

گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش
قیمت: ۷,۴۰۰ تومان

(تعداد رای: 342)

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 46)

گزارش کارآموزی حسابداری شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 4)

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 131)

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بازرگانی ستاره سهیل
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

گزارش کارآموزی دفتر اسناد رسمی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

گزارش کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی بخش امور پژوهشی
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش کارآموزی دانشگاه آزاداسلامی
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 61)

گزارش کارآموزی در مخابرات و آشنايي با فيبر نوري
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 17)

گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش(حقوق و دستمزد)
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 225)

گزارش کارآموزی در آژانس هواپیمایی
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 72)

گزارش کارآموزی در اداره مالیات
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 59)

گزارش کارآموزی در بیمه سامان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

گزارش کارآموزی در بانک سینا
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 300)

گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

گزارش کارآموزی در شرکت ایران خودرو
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 95)

گزارش کارآموزی در شرکت تعاونی مرزنشینان باجگیران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 77)

گزارش کارآموزی در شرکت زامیاد
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)

گزارش کارآموزی در شرکت سهامی عام پارس خودرو(سالن تولید بدنه)
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 27)

گزارش کارآموزی در صندوق قرض الحسنه
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 217)

گزارش کارآموزی دربانک صادرات
قیمت: ۷,۸۰۰ تومان

(تعداد رای: 23)

گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی معماری - روش های منظرسازی و طراحی فضای سبز
قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 45)

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر شركت توزيع نيروي برق
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 112)

گزارش کارآموزی رشته امور اداري - مقايسه يافته‌هاي علمي دوره با كار عملي در بيمارستان
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

گزارش کارآموزی رشته برق
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 61)

گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی - کارخانه ماکارونی زرین گل
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 69)

گزارش کارآموزی سيستم قدرت الكتريكي
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 5)

گزارش کارآموزی سيستم سردخانه و تصفيه‌خانه شركت كشت و صنعت گرگان (يك و يك)
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 53)

گزارش کارآموزی سازمان بورس اوراق بهادار(حسابداري سرمايه‌گذاري ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري)
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 6)

گزارش کارآموزی شهرداری
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 130)

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی - شرکت آب و فاضلاب روستایی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 124)

گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتری
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی (پیدکو)
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 8)

گزارش کارآموزی شركت توليدي بافت آزادي ( ساكاي سابق )
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

گزارش کارآموزی شركت صنايع غذايي پيچك
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 32)

گزارش کارآموزی شرکت فرآورده های غذایی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات
قیمت: ۸,۲۰۰ تومان

(تعداد رای: 65)

گزارش کارآموزی شرکت کرج کنسرو (شوبران)
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شیراز
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

گزارش کارآموزی شرکت آسمان پلاست آپادانا
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 21)

گزارش کارآموزی شرکت توزيع برق(اداره برق)
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 300)

گزارش کارآموزی شرکت تبلیعاتی (هنگام طراحان نواندیش)
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 29)

گزارش کارآموزی شرکت زیمنس (بلید روتور توربین بخار E-Type)
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 71)

گزارش کارآموزی صنایع - شرکت صنايع آلومينيوم ايرالكو
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 96)

گزارش کارآموزی طراحی و نقشه کشی صنعتی شرکت افزار کیمیای فارس (FAKC)
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 15)

گزارش کارآموزی طراحی و چاپ دیجیتال و مالتی مدیا
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

گزارش کارآموزی عمليات بانکی در بانک صادرات
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

گزارش کارآمزی بررسی پست 230 کیلو ولت نیروگاه ارومیه
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 16)

گزارش کاراموزی معماری طراحي داخل رستوران - شرکت عمران عرصه مهر
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

گزارش کاراموزی گروه بهمن موتور
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

گزارش کاراموزی در سازمان بیمه تامين اجتماعي
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 97)

گزارش کاراموزی شرکت پست
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 40)

گزارش ساخت شیوه طراحی درب های پلاستیکی بطری نوشیدنی ها وداروها
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 9)

پروژه كار آموزي شهـر جـدید پردیـس- فاز4- فـردوس5
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 24)

پروژه كارآمـوزي مرتبط با دواير امور مالي و ذيحسابي
قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 26)

پروژه كارآموزي مرتبط با امور پيمانهاي اداره كل منابع طبيعي
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

پروژه مالی سيستم حقوق و دستمزد درمانگاه تامين اجتماعي
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 7)

پروژه کارآموزی عمران ساختمان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 12)

پروژه آزمايشگاه مدار منطقي - شناخت كاربردي Iptable
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 10)

پروژه سيستمهای تبادل حرارت
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 34)

آشنايي با سيستم هيدروپنوماتيك زانتيا و XM
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 47)

بررسی آزمايشگاه شيميايي دشت بلوط
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 44)

شهرك صنعتي خيام نيشابور
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 33)

شرکت تکنو کار (کارخانجات اتمسفر) رایاتورسازی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 11)

 
1   2   3   4   5   6    ...   26    |  نمایش همه