محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها

صفحه اصلی             مهندسی آب و توسعه          پروژه و پایان نامه


مطالعات مرحله اول طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شهر دولت آبادتربت حیدریه
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 22)

پایان نامه آناليز آب در شبكه هاي توزيع آب شهري
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 42)

پروژه تونل آبرسانی به شیراز
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 299)

پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 20)

اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع در آب و فاضلاب
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 19)

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

(تعداد رای: 13)