محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 102 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

آفات و بیماری های مهم درخت بید

فهرست مطالب

 - مقدمه  1

 

 - فصل اول – كليات  2
- اهداف كلينيك  4
- آشنايي با امكانات و اجزاي لازم براي كلينيك گياهپزشكي  5
- بررسي و تشخيص آفات و بيماريهاي ارسال شده به آزمايشگاه  6
- طرز جمع آوري نمونه و ارسال نمونه جهت تشخيص بيماري‌هاي گياهپزشكي  6
- مشخصات نمونه خوب  6
- اصول جمع آوري گياهان  9
- تهيه اسلايد موقت ميكروسكوپي  10
- آشنايي با آزمايشگاه تشخيص آفت  12
- طريقه سنجاق زدن به حشرات در كلينيك  14
- اتاله كردن حشرات  18
- جمع آوري لارو  حشرات  19
- انتخاب درختان و درختچه‌هاي زينتي  21
- تعريف درخت و درختچه  23
- نكاتي كه بايد در موقع كاشت درختان رعايت كنيم  24
- گروه بندي درختان از نظر تفاوت در سرعت رشد، ابعاد و بافت تاج  25
- هرس درختان  26
- برخي درختچه‌ها و درختان خياباني  31
- برخي از آفات مهم درختان فضاي سبز  40
- برخي بيماريهاي مهم گياهان زينتي فضاي سبز  44
- معرفي برخي علف‌هاي هرز موجود در فضاي سبز و روش‌هاي كنترل آنها  51
- روش‌هاي انتشار و گسترش علف‌هاي هرز در چمن  51
- روش‌هاي جلوگيري از گسترش علف‌هاي هرز در چمن  51
- كنترل علف‌هاي هرز قبل از كاشت چمن  52
- كنترل‌هاي علف‌هاي هرز پس از كاشت چمن  52
- انواع علف كش‌ها  54
- ليست بيماري‌هاي مهم تهران و اطراف آن  57
- ليست آفات مهم تهران و اطراف آن  58
- ليست علف‌هاي هرز مهم تهران و اطراف آن  59

- فصل دوم – گزارش كارآموزي  60
- درخت و بيد و انواع آن  61
- آفات مهم بيد  
- شته بيد  73
- شته سياه بيد  75
- شته خالدار بيد  76
- سپردار بيد  77
- سپردار سفيد بيد  78
- كرم خاردار بيد  79
- كنه گالزاي بيد  81
- ليسه بيد  82
- پروانه سفيد بيد  83
- سنگ بيد  85
- سوسك شاخك بلند بيد 86
- سوسك برگخوار بيد  88
- زنبور گالزاي برگ بيد  90
- بيماري‌هاي مهم بيد  
- آنتراكنوز بيد  92
- زنگ بيد  93
- لكه سياه بيد  94
- سفيدك بروني بيد  96
- منابع 98