محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 87 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه كاربرد روغن هاي روان كننده در صنعت

فهرست مطالب

فصل اول - مقدمه و تاريخچه
تاريخچه صنعت نفت و روانكاري 2
دانستنی های کوتاه روانکاری 5
روانکارها سنتتیک، سیالاتی با کارایی بهینه 8
معایب روغن های معدنی به عنوان سیال انتقال حرارت 11
طبقه بندی مواد روغنی 12

فصل دوم – روغن
روغن ها 16
روغن های نفتی 17
نقاط ضعف روغن های سینتتیک 23
بهبود خواص روغن های روان کننده و هیدرولیک صنعتی 30
اثرات تشعشع بر روی محصولات نفتی 36
روغن هاي چرب كننده 41
انديس كربونيزاسيون ياانديس كنرادسون 54
روغن موتورهاي ديزل 65
اثرات مصرف روغن نامناسب 72
روغنكاري بصورت پرتابي 81

فصل سوم – گريس
گريس ها 85
طبقه بندی گریس از نظر کاربرد 88
آزمون های کنترل کیفی گریس 93
گریس های با پایه صابون مخلوط 100
گریس بنتون 105
مراجع