محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۴,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 80 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

طرح کسب و کار تولید مصنوعات چوبی

فهرست مطالب

فصل اول) شرح كسب و كار:
1 - شرح توصيفي:
1-1- تاريخچه مصرف چوب
1-2- تاريخ بهره برداري از چوب
1-3- صنعت چوب در عصر حاضر
1-4- توجيه فني پروژه توليد مبلمان
2- شرح بازار هدف و مشتريان بالقوه
3- برنامه ها و قيمت گذاري:
3-1- طرح پروژه توليد مبلمان
3-2- ظرفيت واقعي مورد انتظار كارگاه
3-3- برنامه ريزي سود
3-4- هزينه هاي استاندارد
3-5- هزينه يابي

فصل دوم) خلاصه مديريتي

فصل سوم) منابع انساني

فصل چهارم) تجهيزات مورد نياز

فصل پنجم) سازمان (حقوقي) كسب و كار

فصل ششم) موقعيت و محل استقرار

فصل هفتم) طرح توليد (طرح عملياتي):
1-  شرح كامل فرآيند توليد:
1-1- تبديل چوب به قطعات كوچك تر
1-2- خشك كردن
1-3- تخته چند لايه
1-4- ساير تخته هاي مصنوعي
1-5- نشانه گذاري (خط كشي)
1-6- مته ها و طرز كار آنها
1-7- اتصالات - چهار چوب ها
1-8- پرداخت
2- ساختمان و محوطه مورد نياز    
3- وسائط نقليه
4- خريد و نصب ماشين آلات و تجهيزات
5- جدول تامين منابع سرمايه گذاري
6- تاسيسات موجود و مورد نياز
7- سرمايه در گردش مورد نياز يك دوره توليد
8- خلاصه سرمايه گذاري طرح

فصل هشتم) طرح بازاريابي:
1-  شرح بازار هدف:
1-1- مشتريان و موقعيت آنها
1-2- معرفي محصولات و ويژگي هاي كيفي آن
2- طرح هاي تبليغاتي و پيشبرد فروش
3- خريد و كنترل موجودي
4- سياست هاي آموزشي
5- تحليل رقبا:
5-1-  مقدمه اي بر تحليل عملكرد صادرات و واردات مصنوعات چوبي در ايران
5-2- وضعيت توليد مبلمان و مصنوعات چوبي در ايران
5-3- مقدمه اي بر واردات اين صنعت
5-4- تجارت جهاني مبلمان و مصنوعات چوبي و جايگاه ايران در آن
5-5- قيمت توليد و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبي
5-6- محدوديت هايي كه اين صنعت را دچار بحران ميكنند
5-7- تركيه، چين و مالزي بازار مبلمان ايران را آشفته كرده اند
فصل نهم) طرح مالي
فصل دهم) طرح هاي توسعه 
منابع و ماخذ