محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 93 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : بهمراه اشکال مربوطه
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك با استفاده از تراشه MC33035

فهرست

فصل اول 1
مقدمه  2
مواد آهنرباي دايم 3
اصول آهنرباي دايم 3
مواد آهنرباي مدرن  7
خواص مغناطيس 8
خواص حرارتي  10
تأثير آهنرهاي Nd- Fe- R روي طراحي موتور  11
طراحي BLDC موتورها  13
سمبلها 13
تعيين معادلات  15
عملكردها  16
شيوه اندازه‌گيري و ابعاد موتور 17
ملاحظات طراحي  19 
آناليز بروش عنصر محدود 20
مقايسه BLDC موتور با موتورهاي DC و AC  24

فصل دوم 27
توصيف سيستمهاي تحريك براي BLDC موتور  28
مبدل بوست AC/DC  28
كنترلر موتور DC بدون جاروبك  35
مقدمه 45
توصيف عملكردي 46
دكدر وضعيت رتور  46
آمپلي فاير خطا 48
نوسانگر 49
مدولاتور پهناي پالس  49
حد جريان  50
قفل ولتاژ پايين  52
خروجي خطا  52
خروجي تحريك كننده‌ها  54
خاموشي گرمايي  55
كاربرد سيستم  64
يك سو سازي موتور سه فازي  64
كنترلر مدار بسته سه فازي 69
مقايسه تغيير فاز حسگر  71
يكسوسازي موتور دو و چهار فازي  72
كنترل موتور جاروبكي  77
ملاحظات طرح  78
معكوس كننده (INVERTER)  79
پيوست  
IC هاي اثر هال 82
ICMC33039  84
مشخصات فني و نمودارهاي مرتبط با MC33035 IC  87
منابع و مراجع  89