محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 115 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كنترل توربينها توسط PLC

فهرست مطالب

مقدمه      3 
ابزار دقيق هوشمند 5
طرح سيستم PLC 14
اجزاء كنترلي PLC 22
ساختمان وطرز كار توربين 28
سيستمهاي كنترل توربين 37
كنترل سرعت وحرارت توربين 45
سيستم مونيتورينگ  HMI 51
شرح سيستم كنترل توربوژنراتورها 58
ساختار برنامه كنترلي  PLC 82
ضميمه (مقايسه ساختار دو نوع CPU)      109