محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۲۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 82 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه کامپيوتر- تکنولوژی RFID

فهرست مطالب

مقدمه 
فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن 
مشخصات سامانه RFID 
1-1- انواع برچسب ها    
2-1- بررسی دستگاه خواننده 
3-1- میان افزار 
4-1- مشاهدات یک دستگاه خواننده 
5-1- فیلتر کردن رویداد 
6-1- معرفی EPC 
7-1- سرویس نامگذاری اشیا 
8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC 


فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود  
اصول فناوری RFID 
1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس 
2-2- پیوستگی قیاسی 
3-2- دامنه های فرکانسی 
4-2- استانداردهای RFID 


فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID 
چااش های تکنیکی و استراتژی ها 
1- 3- هزینه RIFD 
2- 3- استانداردهای RFID 
3- 3- انتخاب برچسب و خواننده 
4- 3- مدیریت داده ها 
5- 3- یکپارچه سازی سیستم 
6- 3- امنیت 


فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID 
روشهای امنیتی  
1- 4 - برچسب مسدود کننده 
2- 4- استفاده از ابزار پراکسی 
3- 4- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف  
4- 4- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب  
5- 4- ماشین لباسشوئی هوشمند 
6- 4- روش سخت افزاری 
6- 4- روش حذفی 
منابع و ماخذ