محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 45 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو

فهرست مطالب

 مقدمه  6

 فصل اول:  موتورهای جستجوگر  
1-1- اینترنت و حضور در آن  8
    2-1- تاریخچه جستجو گرها  8
    3-1- علت پیدایش موتورهای جستجو  9
     4-1- موتور جستجو چیست؟  9
     5-1-  معرفی انواع جستجوگرها  10
     6-1- نگاهى به موتورهاى جستجو در اينترنت,جستجو ميان صدها ميليون صفحه  17
       1-6-1- جستجو ميان صدها ميليون صفحه  18
       2-6-1- ايجاد فهرست  20
       3-6-1- آينده موتورهاى جستجوگر  22

فصل دوم: سئو (SEO) و بهینه سازی صفحات 
   1-2- سئو (SEO) و بهینه سازی صفحات چه ارزشی دارد؟  24
   2-2- سئو(SEO) علم است یا هنر ؟ SEM چیست؟  26
  3-2- بازاریابی موتورهای جستجو یا SEM یعنی چه؟  27
  4-2- چرا SEO مهم است؟    27
  5-2- چه کسانی به SEO احتیاج دارند؟  28
   6-2- ابزارهای SEO چیست؟  28
   7-2- مقدمات SEO, شروع بهینه سازی 29
1-7-2- انتخاب واژه های کلیدی 29
2-7-2- فرایند بهینه سازی 31
3-7-2- بهینه سازی متن ها  32
4-7-2- محل اعمال پارامترها 33

فصل سوم: اسرار و ترفندهای بهینه سازی 
  1-3- اسرار و ترفندهاي بهينه سازي صفحات  34
  2-3- ساختار سایت  40
  3-3- بهینه سازی تصاویر و پیوندها  41
  4-3- استفاده بهینه از متن  41
  5-3- معرفی به موتورهای جستجو و فهرست ها  41
  6-3- تبلیغات در موتورهای جستجو  42
منابع 44


 
فهرست شکلها

شكل (1-1) 13
شكل (1-2) 26
شكل (2-2) 30
شكل (1-3) 34