محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 75 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه ارتقاء كيفيت پارچه چادر مشكي داخلي

فهرست مطالب

مقدمه:
فصل اول : تاريخچه استفاده از چادر مشكي و به طور
كلي حجاب از آغاز تاكنون
1-1-ارتباط چادر مشكي و حجاب
1-2-تاريخچه حجاب در بين ملل و اقوم مختلف
1-3- از چادر دوره اشكاني تا چادر مشكي
1-4-پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران
1-4-1- نظام توليد خوشه اي
1-4-2- مصرف داخلي
1-4-3- كارخانجات داخلي
1-5-خصوصيات جلب كننده نظر مشتري

فصل دوم : ساختار ليف و ريسندگي نخ مصرفي در پارچه چادر مشكي
2-1- پلي استر تنها ليف مصرفي
2-2- ساختار فيزيكي ليف پلي استر
2-3- نمره نخ
2-4- تاب نخ
2-4-1- تاب در متر نخ
2-4-1-1- تاب زنده و مشكلات آن
2-4-1-2- پا ملخي
2-4-1-3 – جلوگيري از تشكيل پاملخي
2-4-1-4- علت استفاده از نخ با تاب زياد
2-4-2- جهت تاب
2-4-2-1 فرضيه رفتار نخهاي مجاور پر تاب با جهات تاب متفاوت در پارچه
2-4-2-2- علت استفاده از راپورت تاب

فصل سوم : بافندگي پارچه چادر مشكي
3-1- راپورت بافت درپارچه هاي چادر مشكي
3-1-1- بافت كرپ
3-1-1-1 )ساخت بافت کرپ از طریق دستکاری بافت های اصلی و یا مشتقات آن:
3-1-1-2 ) ساخت بافت کرپ از طریق ترکیب دو بافت با هم :
3-1-1-3 ) ساخت بافت کرپ از طریق به کارگیری متد چهار سویی :
3-1-1-4 ) ساخت کرپ از طریق چرخش و یا رسم منفی یک الگو (وتیفا ):
3-1-2 ) راپورت های استفاده شده جهت بافت پارچه فرست کلاس و الزهراء
3-3 ) ماشین بافندگی مناسب :
3-3-1 ) انواع روشهای تولید لبه پارچه :
3-3-2 ) مکانیزم تعویض ماسوره و جعبه ماکو

فصل چهارم : رنگرزی و تکمیل پارچه چادر مشکی
4-1 ) رنگرزی الیاف پلی استر ( polyester Dyeing ) :
رنگرزی غیر مداوم با رنگینه های دیسپرس
رنگرزی به کمک کاریز
رنگرزی دردمای بالا ( اچ – تی )
رنگرزی مداوم با رنگینه های دیسپرس
الیاف پلی استر
روش ممتد رنگرزی کالای پلی استر
گروههای قطبی ذکر شده :
دو نوع از رنگهای AZO :
انواع جا بجایی مولکولهای رنگینه :

فصل پنجم : نتيجه گيري
5-1) گام اول:
5-2)تكنيكهاي بافندگي :
5-3) نقاط ضعف :

فصل ششم : پيوستها آزمایشات انجام شده
6-1 ) آزمایش تعیین ضخامت پارچه :
6-2 ) آزمایش تعیین میزان ساییدگی پارچه :
6-3 ) آزمایش تعیین نفوذ پذیری هوا