محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 97 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پايان نامه تأثير تبليغات در عصر ارتباطات

فهرست مطالب

مقدمه :
تبليغات (Advertising)
قيمت (Price)
بسته بندي (Packaging)
بسته بندي از 4 ديدگاه مختلف :
روابط عمومي (Public Relation)
قدرت (Power)
اصول و مفاهيم ارتباطات بصري
نتيجه گيري

تاريخچه مختصر تبليغات :
1- تبليغات بازرگاني در دوران نخستين
2- تحولي شگرف با پيدايش صنعت چاپ
تبليغات ؛‌گذشته ، حال ، اينده
تبليغات بازرگاني در عصر اطلاعات

روانشناسي اجتماعي تبليغات
مقدمه :
تعريف تبليغات
اركان تبليغات
الف – پيام رسان
ب : پيام
ج- زمينه ارايه پيام
د – پيام گيران يا مخاطبان
ارزيابي تبليغات
روانشناسي تبليغات
ايجاد انگيزه
معناي آشكار، پيام پنهان
هيجان در برابر منطق
عناصر پيام

كنترل افكار و اعتقادات
مقدمه
كليات
چشم انداز تبليغات بازرگاني در عصر اطلاعات
روانشناسي كاربردي و مهارتهاي ارتباطي
پيشنهادها:
بزرگترين بيلبورد اروپا
جمع بندي:
مشكلات تبليغ در اينترنت در ايران و كشورهاي جهان سوم:
پيشنهادات:
نكته انتهايي:
منابع :