محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 72 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر شركت توزيع نيروي برق

فهرست مطالب

فصل اول 1
آشنايي كلي با مكان كارآموزي 1
تاریخچه صنعت برق در استان گلستان 2
وظايف شركت توزيع نيروي برق استان گلستان 13
اهداف و برنامه‌هاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان 14
اهداف دفتر برنامه‌ريزي نيروي انساني و آموزش 16
شرح مختصري از فرآيند خدماتي 17
توزيع نيروي انساني 17
برگزاري دوره‌هاي آموزشي 18
توزيع كارآموزان 19

فصل دوم 20
ارزيابي بخش‌هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز 20
موقعيت رشته كامپيوتر (نرم‌افزار) در اداره توزيع نيروي برق استان گلستان 21
وظايف شركت توزيع نيروي برق استان گلستان 22
شرح مسوليت و حدود اختيارات دفتر مديريت منابع انساني 24
شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي نيروي انساني، آموزش و تشكيلات 26

فصل سوم 28
آزمون، آموخته‌ها و نتايج 28
بايگاني مدارك 29
تايپ نامه‌ها 29
پايه‌ها 29
مقره و كنسول‌ها 30
مهارها 31
اتصال زمين ترانسفورماتور زميني 33
شبكه و هادي‌هاي آن 33
شبكه 20 كيلوولت 33
ترانس 34
جمپر 35
ترانسفورماتورها 36
تجزيه و تحليل آماري علل سوختن و معيوب شدن ترانسفورماتورهاي توزيع 37
دستورالعمل حمل و نقل، انبارداري و نصب ترانس 41
شبكه 45
مزاياي شبكه 46
انواع شبكه 47
خدمات شبكه 49
تنوع سخت‌افزاري 50
ارائه اطلاعات 50
نرم‌افزار مركزي 51
نقشه 51
نمايش متحرك‌ها 52
اطلاعات متحرك‌ها 52
اندازه‌گيري طول مساحت 53
گزارشات سيستم 53
كاربران و امنيت شبكه 53
دوربين Mobotix 54
شبكه‌هاي بي‌سيم 58
شبكه شبكه‌ها 60
لايه اينترنت 61
لايه‌هاي كاربرد 62
لايه‌ي ميزبان به شبكه 62
مقايسه مدل OSI & TCP/IP 63