محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 49 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی - شرکت آب و فاضلاب روستایی

فهرست مطالب

فصل اول : آب و فاضلاب 1
- الگوی مصرف و تلفات آب شهری4
- عوامل موثر بر کاهش تقاضای آب شهری9
- آب صنعت12
- فاضلاب چیست14

فصل دوم : آشنایی کلی با مکان کارآموزی
- بخش کنترل کیفی15
- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی21

فصل سوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی
- آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی26
- آزمونهای شیمیایی31
- آزمونهای باکتریولوژیک37

فصل چهارم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات
- محاسبات42
- نتیجه گیری45