محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 55 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

فهرست مطالب

:تاریخچه 1
: تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی3
: تقسیم بندی لیزر ها5
:معرفی چند نوع لیزر5
:لیزر اتمی - یونی5
: لیزر هلیوم-نئون6
: لیزر آرگون8
لیزر بخار مس10
کاربرد های لیزر12
لیزر پزشکی و کاربرد های آن13
اصول درمان لیزر های کم توان14
سوالات رایج در مورد لیزر درمانی18
لیزر درمانی20
انواع جراحی های اصلاحی لیزیک21
Lasic-rrk22
prk25
آینده نگری و حفاظت 26
موارد عمل لیزیک27
موارد منع لیزیک28
اشکالات عمل لیزیک32
عارضه خشکی چشم بعد از عمل39