محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 43 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

فهرست عناوین

مقدمه               4
نانو تكنولوژي،  فناوري نوين 6 
تعريف نانو تكنولوژي  6 
تاريخچه نانو در جهان  8
اصول پايه نانو تكنولوژي 9 
اساس ارتباط نانو تكنولوژي و علم و تكنولوژي غذا 10
ارتباط نانو تكنولوژي با مهندسي كشاورزي و سيستم هاي غذايي  12
عناصر پایه در فناوری نانو  15
نانو بیو مواد،  نانو مواد و کاربردهای آنها  16
نانولوله ها 18
نانو کامپوزیت ها 18
نانو کپسول  19
نانو تکنولوژی برای توزيع تحت کنترل و سیستم کپسولی 19
مزایای متعدد سیستم کپسولی  20
نانوسنسورها 22
برخي از كاربردهاي نانو سنسورهاي بيو آناليتيكال 23
پتانسیل نانو سنسورها و تحقیقات در صنعت کشاورزی و غذا  24
نانوفيلترها و کاربرد آنها در بیوتکنولوژی  26
ماشین های نانو تکنولوژی 27
میکرو سیال  28

نانو بیو پروسس 28
نانو سنسور های بیو آنالیزی  28 
سطوح بیو سلکتیو  29
بسته بندی نانو Nano packaging 29
کاربرد های نانو در صنعت بسته بندی  30
غذاهاي نانو Nano Food 31
نتيجه گيري 32
منابع  35
نمودارها     36