محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۶۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 106 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مطالعه و تدوين ضوابط و استانداردهاي ورزشي از ديدگاه مديريت ايمني و زيست‌محيطي

فهرست مطالب

تقدیرنامه:
پیشگفتار:
چکیده:
روش تحقیق:
مقدمه
نقش ورزش و تربيت بدني در سطح فرد و جامعه
به حداكثر رساندن جوانب مثبت ورزش
ورزش و توسعه انساني پايدار

فصل اول:
طرح تحقیق
الف ـ بیان مساله:
ب ـ اهداف تحقیق:
پ ـ فرضیه‌های تحقیق:
ت ـ روش تحقیق:
پرسشنامه شناسایی وضع موجود مراکز ورزشی
ث ـ اصطلاحات و واژه‌های تحقیق:
ث ـ محدودیت‌های تحقیق:

فصل دوم:
پیشینه تحقیق
الف) پیشینه تحقیق در ایران:
ب) پیشینه تحقیق در سایر کشورها:

فصل سوم:
یافته‌های تحقیق
شهر دامغان
شهر شاهرود
شهر گرمسار

فصل چهارم:
بحث و نتیجه‌گیری

فصل پنجم:
پیشنهادات مدیریتی
بخش اول:
ضوابط، معيارها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشتي
1ـ1ـ استانداردها و ضوابط
1ـ1ـ1ـ استانداردهاي خروجي فاضلابها مقدمه و تعاريف:
1ـ1ـ2ـ استانداردهاي هواي پاك
1ـ1ـ3ـ استانداردهاي آلودگي صوتي
1ـ2ـ مجموعه دستورالعمل ایمنی و بهداشت در سالن های ورزشی
1ـ3ـ اصول پايه براي اقدامات مناسب زيست محيطي در جامعه ورزشي
الف) اصول حفاظت زيست محيطي
اقدامات پيشگيرانه
اقدامات اصلاحي
اقدام عملي
ب) بناهاي ورزشي
1ـ فاز برنامه‌ريزي
2ـ فاز ساختماني
مراحل:
3ـ فاز بهره‌برداري
ث) بناهاي خاص
زمينهاي بازي روباز (چمن، پوششهاي مصنوعي، زمينهاي تنيس و غيره)
سالنهاي ورزشي سرپوشيده (سالن ژيمناستيك، استخر شنا، پيستهاي يخ و غيره)
مسيرهاي روباز (دو، اسب سواري، دوچرخه سواري در كوهستان)
مسير اسكي (اسكي آلپاين، پرش با اسكي، دوگانه زمستاني و غيره)
ورزشهاي آبي (قايقراني،موج‌سواري، كرجي‌راني و غيره)
ج) لوازم ورزشي
چ) ورزشكاران و باشگاهها
ح) فدراسيونها و سازمانهاي ورزشي
خ) صنايع ورزشي
د) حمل و نقل
توصيه‌هايي براي حمل و نقل اكولوژيك
ذ) انرژي
توصيه‌هايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي
ر) اسكان و تغذيه
توصيه‌ها
ز) مديريت آب و فاضلاب
توصيه‌هايي براي مديريت كارآمد آب
ژ) مديريت زباله
توصيه‌هايي در جهت مديريت كارآمد زباله

بخش دوم: برنامه پايش زيست محيطي و بهداشتي
مشخصات مجموعه ورزشي
مشخصات انواع كاربريها:
اصطلاحات و واژگان كاربردي و تخصصي محيط زيست
1- اطلاعات مربوط به پساب خروجي
2- اطلاعات مربوط به مواد زائد جامد
3- اطلاعات مربوط به آلودگي هواي محيط
4- اطلاعات مربوط به آلودگي صوتي
منابع: