محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۷,۲۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 86 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn26
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقايسه اثرات هيستوپاتولوژيک و بيومکانيک Tape هاي مختلف مورد استفاده در بي‌اختياري ادراري، در رتهاي ماده

فهرست مطالب

فصل اول 
مقدمه و بيان مسئله 
اهداف پژوهش 
فرضيات پژوهش 
تعريف واژه‌ها 

فصل دوم 
چهارچوب پژوهش و مروري بر متون 

فصل سوم 
مواد و روش کار 

فصل چهارم 
نتايج هيستولوژيک 
نتايج بيومکانيک 
يافته‌هاي آماري 

فصل پنجم 
بحث و تفسير يافته‌ها 
نتيجه‌گيري 
پيشنهادات 

فصل ششم 
منابع 
خلاصه انگليسي