محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 46 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
کد محصول : kz6
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

کارآموزی حسابداری شرکت تجاری پاش کار

فهرست

خلاصه 1
مقدمه 2
فصل اول:
تاريخچه شركت پاشكار 4

فصل دوم:
1- سیستم انبار  7
تعریف ، جایگاه، اهداف و وظایف انبارها  7
انواع انبارها و موجودیهای انبار  7
اهم انواع موجودیهای انبار رانیز می توان به شرح زیربرشمرد: 7
مزایای وجود سیستم انبارداری 8
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل موجودی 10
تعریف،انواع و عوامل موثربرطبقه بندی کالاها   11
طبقه بندی کالاهای مورد نیاز سازمان  12
طبقه بندی کالاهای موجود در انبار   12
طبقه بندی کالاها بر اساس طرحها و برنامه ها  12
سیستمهای اطلاعاتی انبار   14
اهم فرمهای سیستم اطلاعاتی انبار  15
نکات مورد توجه در چیدن اجناس در انبار  19
شیوه های استفاده از اجناس در انبار  19
حمل و نقل بازده اقتصادی و انواع آن در انبارها  20
انبار گردانی و کنترل انبارها  21
2- حقوق و دستمزد 24
نمونة کارت حضور و غیاب و حکم پرسنلی 24
ثبت لیست حقوق و دستمزد 31

فصل سوم
نتيجه گيري  33
ضمائم و پیوست ها

اقلام مرتبط:

گزارش کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات

 ۸,۵۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری در آموزش و پرورش

 ۷,۴۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری بیمه تامین اجتماعی

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

 ۹,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

 ۸,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری سازمان بهزیستی

 ۵,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت نويد آبگستر تهران

 ۸,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت بازرگانی ستاره سهیل

 ۱۰,۰۰۰ تومان

کارآموزی موسسه حسابداری مهر

 ۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی بیمه ایران رشته حسابداری

 ۱۶,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری - بررسی سیستم حسابداری شرکت رهيافت

 ۱۵,۰۰۰ تومان