محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 50 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه مهندسی نساجی - بررسي خواص آنتی باکتریال الياف كامپوزيت پلي پروپيلن و نانو آهن

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1- تاریخچه نانو 2
1-2- نانو تکنولوژی ومهندسی پزشکی 8
1-3- نانو فناوری در پزشکی 8
1-4- تعريفي كوتاه از نانو تكنولوژي 10
1-5- فناوري نانو در نساجي 16
1-6- استفاده ي تايلند از نانو تكنولوژي در توليد نوع جديدي از ابريشم 19
1-9- ارتش آمريكا و استفاده از نانو تکنولوژِی 19

فصل دوم: آهن
2-1- اطلاعات اولیه 22
2-2- تاریخچه 22
2-3- پیدایش 24
2-4- خصوصیات قابل توجه 24
2-5- کاربردها 28
2-6- ترکیبات 28
2-7- بیولوژی 29
2-8- ایزوتوپها 29
2-9- هشدارها 30
2-10- پتانسيل کاربرد نانوذرات مغناطيسي در حوزه های مختلف 30

فصل سوم: تجربيات
3-1- ذوب ریسی 36
3-2- روش کار با دستگاه ذوب ریسی 37
3-2-1-ویژگی های مواد 38
3-3- متغیرها 38
3-3-1- سرعت چرخش اکسترودر 38
3-3-2- Gap 38
3-3-3- پس فشار 38
3-3-4- خوراک ورودی 39
3-3-5- فشار 39
3-4- محصولاتي كه در دنيا تاكنون با دستگاه هاي ذوب ريس آزمايشگاهي ساخته شده اند 39
3-4-1- رشته ها و تارها 39
3-4-2- الياف 40
3-4-3- فيلم 40
3-5- روش آزمايش 41
3-5-1- گرانول پلي پروپيلن 41
3-5-2- تست آنتي باكتريال نمونه هاي حاوي نانو آهن 41
نتيجه گيري 42
منابع و مآخذ 43

فهرست اشكال
شكل 2-1: منگنز - Iron - کبالت 22
شكل 2-2: تيرآهن متعلق به عصر آهن سوئد 23
شکل 2-3: تصوير TEM نانوذرات آهن 32

فهرست جداول
جدول 2-1 : خصوصيات قابل توجه آهن با خواص عمومي 25
جدول 2-2 : خصوصيات قابل توجه آهن با خواص اتمي 25
جدول 2-3 : خصوصيات قابل توجه آهن با خواص فيزيكي 26
جدول 2-4 : خصوصيات قابل توجه آهن با خواص متفرقه 26
جدول 2-5 : پایدارترین ایزوتوپها 27