محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 25 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : kz175
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد- شرکت سیمان شرق (سهامی عام)

فهرست مطالب

تاریخچه شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
سیمان پرتلند چیست؟
مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیمان های پرتلند
1- سنگ مارن:
2- سنگ آهک (CaCO3):
3- سنگ پورولان:
آزمایشگاه فیزیک:
1- آزمایش مقاومت خمشی:
2- آزمایش فشاری:
3- آزمایش انبساط طولی:
4- تعیین بلین (نرمی سیمان):
5- تعیین روانی (میزان آب لازم):
6- تعیین گیرش سیمان:
آزمایشگاه شیمی تر:
اندازه گیری Sio2:
درصد AL2O3:
درصد Cao:
درصد Mgo:
درصد Fe2O3:
درصد SO3:
LoSS پرت حرارتی:
آزمایشگاه X-Ray: