محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 50 صفحه
نوع فایل :  
رشته :  
کد محصول : kz176
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مخابرات و سیستمهای ارتباطی

فهرست

مقدمه
اهمیت وضرورت ارتباطات
شبکه هوایی
تعریف پست
تعریف کافو
(Lv)الفو
اتاق MDF:
انواع شماره گیرها:
تفاوت شماره گیری معمولی و شماره گیری تونی) TONE):
سالن دستگاه:
Package:
دستگاه گیرنده موبایل BTS :
MT:
سیستم PCM (Pulse Code Modulation ):
معرفی اجزای سیستم PCM:
تاریخچه مخابرات نوری
مزایای استفاده از فیبر نوری:
انواع فیبرهای نوری:
امور مشترکین:
دادن سرویسهای ویژه به مشترکین:
سیستم سوئیچ دیجیتال  NEAX61
کاربردهای مختلف سیستم در شبکه
سرویس هایی که سیستم میتواند بدهد:
ساختار سخت افزار سیستم
انواع فریم های سیستمNEAX-61
انواع رابطهای زیر سیستم کاربردی:
وظایف کارتLMC:
ویژگیهای ماژول مشترکین:
ماژول ترانکهای آنالوگ Trunk Module :
ماژول های RLUIM,ELU :
زیر سیستم سوئیچ:
زیر سیستم پردازشگرها:
ماژول HUB (Atomic Switch)
مدارات داخل ماژول HUB:
بررسی اجمالی نرم افزار سیستم