محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 65 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : شامل عکس و نقشه
کد محصول : pn746
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه روند طراحی جعبه کمکهای اولیه

فهرست مطالب

فصل اول : انتخاب موضوع
تفسیرمشکل بررسی10موضوع
انتخاب موضوع جدول تفسیر مشکل

فصل دوم: جعبه کمک های اولیه
تجزيه و تحليل
تجزيه و تحليل مقدار نياز 
تعيين گروه هدف 
سير كلي تحولات تاريخي محصول 
تحولات تاريخي 
تغييرات فرميك 
تغييرات تكنولوزيكي( مواد و روش هاي ساخت) 
تغييرات عملكردي 
 نتايج مطالعات 
 تجزيه و تحليل محيطي 
بررسي محيط هاي استفاده 
بررسي محيط هاي استفاده داخل خانه 
عوامل محيطي تاثيرگذار بر محصول 
عوامل طبيعي 
عوامل انساني 
عوامل تاثيرگذار محصول بر محيط 
 نتايج مطالعات 
تجزيه و تحليل بازار 
بازار 
 طبقه بندي محصولات موجود در بازار جهاني 
جعبه کمکهای اولیه استاندارد 
جعبه کمکهای اولیه مسافرتي 
جعبه کمکهای اولیه ورزشی 
جعبه کمکهای اولیه خانگی 
معرفي برخي از نمونه هاي موجود در بازار 
انتخاب دو طرح منتخب 
تجزيه و تحليل كاركرد عملي 
كاركرد عملي/ بخش فني 
 بررسي عملكرد ها 
 عملكرد اصلي 
بررسي عملكرد هاي فرعي در جعبه کمکهای اولیه 
نتايج مطالعات 
راهكارهاي پيشنهادي 
كاركرد عملي/ بخش جسمي 
 بررسي از ديدگاه جسمي 
كاركرد جسمي جعبه کمکهای اولیه  
 بررسي ارگونومي 
ميزان و شدت ارتباط استفاده گر با محصول 
بررسي اندام هاي مرتبط با اجزاي محصول 
نتايج مطالعات 
نكات ايمني 
داده هاي آنتروپومتري  
جداول مربوط به استانداردهاي بدن 
تجزيه و تحليل ساختار 
بررسي تجزيه و تحليل ساختار 
تجزيه و تحليل مواد و روش هاي ساخت 
 بررسي مواد و روش هاي ساخت 
مواد مورد استفاده در ساخت محصول 
شرايط ارگونوميك مورد نياز 
جدول مواد و روش هاي ساختجعبه کمکهای اولیه  
ويزگي مواد مورد استفاده در صندلي غذاخوري كودك 
چوب 
 فلز 
پلاستيك ها 
پوشش ها و مواد پرداخت سطح 
مواد ديگر 
بایدها
راهکار ها
اتود
انتخاب ایده
 فاز اجرای