محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۲۲,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 120 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : به همراه نقشه , رندر , شیت
کد محصول : pn749
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه طراحی صنعتی - طراحی میز اتو

فهرست مطالب

مقدمه 2
تفسیر مشکل 3
انتخاب موضوع از بین 10 4
جدول انتخاب موضوع 15
شناسایی مشکل 17
مشکات وضع موجود 18
محاسن 19
ایده ها 20
حل نظری 21
بررسی اسانی 22
تاثیر لباس بر شخصیت 22
تاریخجه میز های اتو قدیمی 26
انواع میز های اتو جدید 28
افراد مرتبط با محصول 32
کاربران 34
مسئول خرید 37
عوامل توزیع تا تولید 38
وندالیسم 39
ارگونومی 46
RSI چیست؟ 50
چگونه درست بایستیم؟ 54
وضعیت های مختلف بدن 56
تعریف ایستگاه کار 58
اصول کلی ارگونومی در طراحی ایستگاه کار 60
شیوه های دستی بلند کردن بار 67
اصول طراحی دستگیره ها 68
جا به جایی و حمل دستی مواد 69
بررسی فنی 72
مواد و متریال 72
ویژگی های فرایند، نکات فنی و شرایط عملیاتی 75
عملیات مونتاژ 78
بررسی اقتصادی 81
بسته بندی 81
حمل و نقل 83
فروش و خدمات 84
بررسی تجسمی 85
عناصر طراحی 85
حل عملی 89
بررسی نمونه های موجود 90
ایده ها 95
ارزشیابی ایده ها 102
انتخاب طرح برتر 102
رندرینگ 103
نقشه های فنی 107