محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 75 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای تصاویر و نقشه ها
کد محصول : pn750
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه طراحی مبلمان اداری

فهرست

مقدمه      3
طراحی داخلی چیست؟         3
تفسیر مشکل         7
برنامه ریزی     7
جدول برنامه ریزی        8
تحلیل موضوع       10
کلیاتی برای معماری فضاهای اداری      10
تاریخچه ساخت مبل و اشنایی با سبکهای اصیل ساخت صندلی       14
نکاتی در طراحی فضاهای اداری            21
افراد مرتبط با محصول           23
کارکرد عملی محصول            29
رایطه محصول با محیط      33
ساختار محصول           35
عناصر استتیکی              36
ترتیب چیدمان مبلمان در فضای اداری       51
درجه بندی و ارزیابی چوب و فراورده های چوبی        56
طراحی انواع اتصالات چوبی        63
جمع بندی           65
رندرینگ نهایی         66
نقشه ها             70