محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۲۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 55 صفحه
نوع فایل :  
توضیحات اضافه : دارای فایل های اتوکد
کد محصول : pn760
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه طراحی مجدد کوله پشتی کمپینگ به منظور سهولت در استفاده و انطباق بیشتر آن با ساختار بدن انسان به-EASZKJ0G

فهرست

مقدمه 1
فصل 1
انتخاب موضوع3
انتخاب ده موضوع وبررسي مشكلات آن:3

فصل دوم 9
معرفی پروژه:10
کمپینگ چیست 10
کوله پشتی چیست10
آنالیز نیاز و مقدار نیاز10
جمع آوری اطلاعات:10
نیاز چیست10
نقد وضع موجود11
دستور العمل طراحی12
ایده و راه حل13
آنالیزرابطه اجتماعی13
 بررسی نوع ارتباط 14
بررسی شدت ارتباط14  بررسی اهمیت ارتباط 14
بررسی شخصیت کاربر محصول  16
نقد وضعیت موجود 18
دستور العمل طراحی18
ارائه ایده و راه حل19
آنالیز رابطه محیطی19
دستور العمل طراحی21
ارائه ایده و راه حل21
آنالیز توسعه تاریخی 22
جمع آوری اطلاعات22
نقد وضعیت موجود23
ارائه دستور العمل طراحی26
ارائه ایده27
آنالیز بازار27
جمع آوری اطلاعات27
دستور العمل طراحی :30
آنالیز رابطه عملی (فنی - جسمی)30
رابطه جسمی :32
- الف) آماده سازی  32
- ب) کار33
- ج) کار بعد از استفاده  33
نقد وضع موجود33
دستور العمل طراحی35
ارائه ایده35
آنالیز ساختار35
جمع آوری اطلاعات 35
نقد وضعیت موجود37
دستور العل طراحی37
ارائه ایده و راه حل38
آنالیز رابطه استتیکی و سمبولیکی38
جمع آوری اطلاعات38
نقد وضع موجود38
ارائه دستورالعمل طراحی38
آنالیز سیستماتیک39
جمع آوري اطلاعات39
نقدوضع موجود40
رابطه استتيك وسمبوليك41
ارائه دستورالعمل طراحی 41
ارائه ایده42
آنالیز استاندارد 42
جمع آوری اطلاعات42
وزن بار44
نقد وضع موجود46
ارائه دستورالعمل طراحی46
ارائه ایده47
نقد وضع موجود48
آنالیز مواد و روش های ساخت49
گردآوری اطلاعات49
آنالیز مونتاژ49
آنالیز بسته بندی50
آنالیز فروش و خدمات پس از فروش به مشتریان 50
آنالیز حمل و نقل و انبار داری51
آنالیز حقوق ثبت شده53