محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته هاقیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 40 صفحه
نوع فایل :  
کد محصول : pn780
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروژه ي طراحي صنعتي 3 - طراحي مجدد سشوار دستي خانگي به منظور سهولت بيشتر دراستفاده

فهرست مطالب

مقدمه:
انتخاب موضوع
انتخاب ده موضوع وبررسي مشكلات آن:
1-چهار پايه اتليه
2-سطل زباله ي شهري:
3-سشوار دستي خانگي:
4-ميزتحرير:
5-چراغ مطالعه:
6-دستگيره ي در:
7-ترازوي اشپز خانه:
8-نيمكت پارك:
9-روشنايي پارك:
10-سرسره پارك:
جدول حل مشکل:
معرفی پروزه:
• تاریخچه اولین سشوار:
• ساختمان و اجزاء سشوار
1- بدنه
2- دسته سشوار
3- سيم رابط و دوشاخه
4- كليد
5- المنت (هيتر)
6- موتور
7- ديود
الف) ديود كم آمپر:
ب)ديود هاي پر آمپر :
8-  پروانه فن
9-ترموستات سشوار
مدار الكتريكي چند نوع سشوار متداول:
انالیز نیاز و مقدار نیاز
جمع اوری اطلاعات
نقد وضع موجود
ارایه ایده:
آنالیز رابطه اجتماعی
   جمع اوری اطلاعات:
شناسایی گروه های مرتبط با کاربر
تولید کننده -انبار دار و مسئول حمل و نقل -فروشنده-خریدار و کاربر
  بررسی نوع ارتباط
  بررسی شدت ارتباط
  بررسی اهمیت ارتباط
   نقد وضع موجود
  ارائه دستور العمل طراحی:
آناليز بازار
جمع آوري اطلاعات:
بررسي نمونه هاي بازار 
بررسي محصول منتخب بازار
بررسی مشکلات محصولات موجود:
ارگونومی:
دلایل اهمیت ارگونومی :
آنتروپومتري
ابزارهای دستی :
حد چنگش:
نحوه حرکات انسان
عوامل تعیین کننده در دسترسی صحیح و دقیق
پهنای در چنگ گرفتن بر حسب میلی متر
طول در چنگ گرفتن بر حسب میلی متر ضخامت انگشت میانی بر حسب میلی متر
زاویه چرخش شانه (خلاف جهت بدن)
زاویه چرخش شانه(به سمت داخل)
زاویه چرخش بازو
طرحهای گوناگون دسته ها
بایدها
تجزیه، تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
منابع و ماخذ: