محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 14 صفحه + 41 اسلاید
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

مقاله و تحقیق مدیریت زمان

فهرست مطالب فایل ورد

1-مقدمه
2-ارزش وقت
3-مدیریت زمان
3-1 افزایش بازدهی کار در کمترین زمان
3-2- مدیریت زمان و نقش آن در کاهش استرس
3-3- نمونه ای از راهکار آگاهی برای مدیریت زمان
1-بودجه بندی و تخصیص زمان
4-1- بودجه بندی زمان در زمینه اوقات فراغت
4-2- بودجه بندی زمان دانشجویان
4-3- نمونه ای از بودجه بندی زمان توسط استاد بزرگ دکتر حسابی
مراجع :
فارسی :

- بریان تریسی، 1388، قورباغه را قورت بده، انتشارات راشین، تهران، ص 224.
- غلامحسین ذوالفقاری، 1384، رهنمون، انتشارات اومان، تهران، ص 835
- محمد سیدا، 1385، 12 گام تا آرامش کامل، نشر مادر، تهران، ص 109.
- ایرج حسابی، 1386، استاد عشق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ص 216.
- محمدعلی حقیقی، 1384، تکنولوژی و مهندسی فکر، انتشارات فراوان، تهران، ص 328.
- نهج البلاغه، نشر سنبله، نشر آیین تربیت، تهران، ص 752.

انگلیسی :

- Aguiary , M., Hurst, E..2006. Measuring  Trends in Leisure: The Alloction of time over five decades.
- Bratti, M., Staffolani,s..2002. Student Time Allocation and Education production Function. Universita  Deglistudidi Ancona  Dipartmento Dicanomia.
- Britton, B. K., Tesser, A.. 1991. Effective of Time-Management practices on colloge Grades Journal of Educational psychology, 83, 4.5-41.-
- Dolton, p., marcenaro,o. D., Navarro, L..2001. The Effective use of student Time: A  Stochastic Frontier production Function case study. Central for the Economics of Education and political science. London wc2A 1AE. ISB No 7530 14 41.
- Fiore, N. 2007. Managinh Your Time at Graduate school. Learning strategies Development, © gueen’s university.
- Fosgerau , M., Hjorth, k., Vincent,s., Jenes,V.. 2007. The Danish vaiue of time study, 5.
- Fujimoto, R.M.Time management in the High level Architecture. Collog, og computing Georgia Institute of Technology Atlanta, GA 3,332-0280.
- Macan, T.H., shahani, c.. 1990. College student Time management : corre lation with Academic performance and stress. Journal of Educational psyology, 82,76.-768-
- Misra, R., mckean, M..2000. collehe student Academic stress And Its Relation To their Anxiety, Time management And leisure satistaction.
- Schmidt, R.M..2009.who maximi2es what? A study in student Time Allocation The American Economic Review, 73 , 2 , 23-28-

 

فهرست مطالب فایل پاورپوینت (اسلاید)

• مديريت زمان
• خود ـ ارزيابی
• تحليل نحوه کنونی صرف زمان
• تکميل پرسش نامه  و جدول زمان بندی  کارها
• شناخت عوامل اتلاف زمان
• تغيير دادن عادت ها
• تسلط بر مکاتبات اداری
• مبارزه برای کاهش مکاتبات
• رسيدگی مؤثر به کاغذ های کاری
• بايگانی مؤثر و صحيح
• برنامه ريزی
• مشخص ساختن اهداف
• اهداف کاری
• اهداف شخصی
• برنامه ريزی طرح های عملی
• برنامه های روزانه
• هشت مرحله برای کارآيی طرح های روزانه
• مديريت جلسات
• چرا جلسات درست پيش نمی رود؟
• وظايف رئيس جلسه پيش از آغاز آن
• به عنوان شرکت کننده وظايف ما پيش از تشکيل جلسات چيست؟
• وظايف رئيس در طول جلسات
• وظايف رئيس جلسه
• چه اقداماتی بايد توسط شرکت کنندگان در خلال جلسه انجام گيرد؟
• وظايف رئيس جلسه پس از خاتمه آن
• وظايف شرکت کنندگان پس از خاتمه جلسه
• برنامه ريزی
• کنترل پروژه
• کنترل
• ارزيابی و بازنگری
• مهار کردن تماس های تلفنی
• دام تلفن
• تلفن های بيهوده
• تلفن هايی که از بيرون زده می شود
• فنون مديريت تلفن هايی که از بيرون زده می شود
• تلفن هايی که به بيرون زده می شود
• نکات ديگری در باره مديريت زمان و بازنگری
• روش های ديگر مديريت زمان
• جمع بندی و نتيجه گيری