محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۱۰,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 72 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پایان نامه جهت یابي در كوهستـان

فهرست مطالب

مقدمه 3
بخش اول 4
مقدمه جهت‌یابی 4
جهت‌های اصلی و فرعی 4
روش‌های جهت‌یابی 5
جهت یابی و نقشه خوانی و گزارشات 6
يافتن نقاط در روي زمين 6
قطب‌هاي جغرافيايي 6

بخش دوم 7
جهت يابي در روز 7
جهت‌یابی با سمت خورشید 7
جهت‌یابی با سایهٔ چوب(شاخص) 8

بخش سوم 11
روش‌های جهت‌یابی در شب 11
جهت‌یابی با ستارهٔ قطبی 11
جهت‌یابی با هلال ماه 12
قطب نماي ماه 14
پيدا کردن جنوب توسط ماه 15
جهت یابی بکمک ستاره‌هاي اوريون 15
روش استفاده از ستارگان دب اکبر: 15
روش استفاده از ستارگان ذات الکرسي: 16
جهت یابی به کمک ستارگان بادبادکی 16
بوسیله ستارگان صورت فلکی جَبّار 16
بوسیله مجموعه ستارگان خوشه پروین 17
کهکشان راه شیری 17

بخش چهارم 19
جهت يابي طبيعي 19
جهت یابی با استفاده از درختان 21
جهت يابي توسط بوها 21
جهت یابی به کمک لانه مورچه ها 22
استفاده از گوشها براي تعيين جهت 22
جهت يابي بوسیله ابرها 22
جهت يابي بوسیله اشکال و جهت برف و یخ 24
جهت يابي از روي باد 25
اثرات خورشيد بر درختان 26
نشانه‌هاي مور تپه‌ها 26
جهت یابی ملخ‌های مهاجر با استفاده از چشم‌های خود نه شاخک 27
راز چگونگي جهت يابي پرندگان 28
جهت یابی حرفه ای در هر شرایط 28

بخش پنجم 30
جهت يابي بوسيله ابزار 30
جهت یابی به کمک ساعت مچی 30
جهت‌یابی با قطب‌نمای دست‌ساز 31
پیدا کردن وقت از روی جهت یابی 33
مغناطیسی کردن سوزن با باتری 33
موقعیت یابی به کمک ساعت 34
قطب‌نما و قبله‌نما 34
نگهداري از قطب نما 37
نقشه MAP 39
جي – پي – اس GPS (Global Positioning System) 39
سيستم‌هاي تصويري 40
گزارشات راديويي 41

بخش ششم 44
کمپاس 44
کمپاس و کاربرد‌های آن 44
کمپاس برانتون (قطب نماي جيبي) 44
مقياس هاي آزيموت و بيرينگ براي تعيين جهات جغرافيايي: 47
نگهداري و تنظيمات کمپاس: 47
انحراف مغناطيسي و تصحيح کمپاس: 48
تعيين انحراف مغناطيسي: 49
تنظيم انحراف مغناطيسي در کمپاس: 49
کارآيي کمپاس: 50
تعاريف 50
روش هاي برداشت اطلاعات بوسيله کمپاس: 52
اندازه گيري موقعيت ساختار هاي خطي: 54
اندازه گيري زاويه پيچ براي عناصر خطي: 55
اندازه گيري زواياي قائم، ارتفاع و فاصله: 56
اندازه گيري ضخامت حقيقي لايه ها: 56
اندازه گيري موقعيت صفحات: 57
روش مستقيم بدست آوردن امتداد لايه 58
اندازه گيري شيب توپوگرافي از دور: 59
بدست آوردن موقعيت يک خط مابين دو نقطه: 59
اندازه گيري موقعيت يک صفحه با تکنيک دو خط: 62
استفاده از کمپاس براي تعيين دو نقطه هم ارتفاع: 63
يافتن موقعيت با استفاده از کمپاس و نقشه: 64
يافتن موقعيت خود بر روي نقشه: 66
منابع 68