محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۳۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 83 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فنون فروشندگي صنوف

فهرست مطالب

مقدمه فنون فروش 1
فروش سنتی 5
دانش فروشندگی 6
عنصر حیاتی موفقیت 8
یک روز فروشنده موفق 11
برنامه روزانه یک فروشنده موفق 12
صنعت فرش فروشی 27
تاریخچه فرش در ایران 28
تاریخچه هنر فرش بافی 31
طبقه بندی فرشها 34
تعمیرات فرش 36
ارزیابی فرش چیست؟ 36
صنف گُل فروشي 48
تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی 48
رابطه گیاهان دارویی و بیماری 50
نرده های اطراف باغ: 50
باغ گیاهانی دارویی و خوراکی: 50
باغ سوزنی برگان: 51
باغ گیاهان پیازی: 51
مجموعه گونه های زنبق: 51
مجموعه پرچین: 51
مجموعه گونه های داوودی: 52
آب نما: 52
گل آرا به چه شخصی اطلاق می شود و وظایف او چیست؟ 52
وظایف گل آرا: 53
ابزار و وسایل کار گل آرا چه می باشد؟ 55
مساحت ساختمان سر درب ورودی: 56
موارد استفاده: گل سرخ 58
گلاب و اسانس: 60
صنعت گلابگیری: 61
گلاب قوی (Stronger rosewater): 62
ترکیبات شیمیایی: 62
گل فروشی 64
صنف طلا فروشي 72
صنف طلا فروشی 76
نتیجه گیری 82
فهرست منابع 84