محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 64 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

فهرست

مقدمه  3
افزودن به ضریب عملکرد هکرها 4
سطح 1 امنیت پیرامون 5
سطح 2 امنیت پیرامون  7
استاندارد شبکه های محلی بی سیم  9
شبکه های بی سیم و انواع WPAN,WWAN.WLAN  11
مقدار بر شبکه خصوصی مجازی (VPN) 12
دسته بندی VPN بر اساس رمزنگاری  12
دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی  14
مقایسه تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ 14
تفاوت شکلی تشخیص با پیشگیری 14
تشخیص نفوذ 16
نتیجه ی نهایی 17
مقدمه ای بر تشخیص نفوذ 17
انواع حملات شبکه ای با توجه به طریقه حمله  18
انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده  19
پردازه تشخیص نفوذ  20
مقدمه ای بر IPSEC  20
انواع IPSEC VPN  21
کاربرد پراکسی در امنیت شبکه  23
برخی از انواع پراکسی 24
SMTP proxy  25
امنیت و پرتال  27
امنیت و پرتال CMS PARS 27
راهکارهای شبکه های سیم  28
نسب، طراحی و راه اندازی شبکه و ایرلس Multipoint Point o 29
نسب طراحی و راه اندازی شبکه های Hot spot 29
مشاوره و تامین تجهیزات برای راه اندازی شبکه های وایرلس 29
شبکه های بیسیم 35
انواع شبکه های بی سیم  36
شبکه های (MANET) Mobile ad hoc  38
کاربردهای شبکه  Mobile ad hoc  39
پروتوکل های مسیریابی Routing proto cols 39
پروتوکل TCP/IP 40
مقدمه 40
معنی پروتوکل TCP/IP 41
لایه های پروتکل TCP/IP 41
لایه Application 42
لایه Transport 43
لایه اینترنت 43
لایه Network Interface 43
مشخص نمودن برنامه ها  43
آدرس IP 44
یورت TCP/IP 44
سوکت (Socket) 44
TCP/IP 44
پروتکل:TCP لایه Transport 45
ارسال اطلاعات با استفاده از TCP 45
پروتوکل: UUP لایه Internet  46
پروتوکل: IP لایه Internet 48
مسیر یابی  49
معنای حمل 49
توزیع توپولوژی 49
آلگوریتم برداری راه دور  49
آلگوریتم حالت اینک 59
پروتوکل بردار مسیر 50
مقایسه الگوریتم مسیریابی  50
انتخاب مسیر 51
عوامل چندگانه  51
شبکه های حسگر بی سیم 52
نگاهی به شبکه های بی سیم حسگر 52
ویژگی های عمومی یک شبکه حسگر 54
ساختار ارتباطی شبکه های حسگر 54
فاکتورهای طراحی  54
تحمل خرابی 55
قابلیت گسترش 55
هزینه تولید  55
سخن پایانی 57
منابع  58