محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۸,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 75 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه‌هاي كامپيوتري

فهرست مطالب

 فصل اول 8
کدینگ و مدالاسیون 8
1-1 کدینگ و مدالاسیون 9
1-2 انتقال داده‌های آنالوگ و دیجیتال 10
1-3 داده ها و سیگنال ها 12
1-4 انتقال آنالوگ و دیجیتال 15

 

 

 

فصل دوم 22
کدینگ دیجیتال به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ 22
2-1 تبدیل دیجیتال به دیجیتال: 23
2-1-1 کدینگ تک قطبی (unipolar) 29
2-1-2کدینگ قطبی (polar) 30
2-1-3کدینگ دو قطبی bipolar 37
2-2 تبدیل سیگنال‌های دیجیتال به آنالوگ 39
2-2-1 روش ASK 42
2-2-2 روش FSK 43
2-2-3 PSK دوسطحی 47
2-2-4 مدولاسیون دامنه تربیعی یا روش (QAM) 52

فصل سوم 54
تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال و آنالوگ به آنالوگ 54
3-1 تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال 55
3-1-1 مدولاسیون بر حسب دامنه پالس PAM 57
3-1-2 مدولاسیون کد پالس 58
3-1-3 مدولاسیون دلتا (DM) 62
3-2 داده آنالوگ، سیگنال آنالوگ 66
3-2-1 مدولاسیون دامنه 67
3-2-2 مدولاسیون زاویه 70