محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 48 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كارآموزي عمران گودبرداري

فهرست مطالب

مقدمه
گودبرداري :
تا چه عمقي گودبرداري را ادامه مي‎دهيم
پي كني
دسترسي به زمين بكر
براي محافظت پايه ساختمان
ابعاد پي
انواع پي‎ها
پي‎هاي  عمومي
لايه‎هاي پي‎هاي نواري:
كرسي چيني
كرسي چيني
شناژ
قالب‎بندي (كفراژبندي)
آرماتوربندي
ايزولاسيون (عايق رطوبتي):
سقف
پي‎سازي در ساختمانهاي فلزي
پي‎هاي نقطه‎اي
بتن مگر
ميله‎گردهاي كف پي
اجزاء تشكيل دهنده ساختمانهاي فلزي
ستونها
قسمت اصلي ستون
تسمه‎هاي اتصال
صفحه‎هاي تقويتي
لچگي يا ورق پشت بند
ورق بست
اتصال ستون به صفحه زيرستون
پل‎ها يا تيرهاي اصلي
قسمتهاي مختلف تيرهاي اصلي و سقف
طريقه اتصال پل به ستون
نكاتي در مورد ساختن پلها
وصالي پلهاي سراسري
اتصال دو پل كه از كنار هم عبور مي‎كنند
تيرهاي لانه زنبوري
پروفيلهاي اتصال و ميله مهار
ديوارسازي
شمشه‎گيري
سرويسها
ژوئن يا درز انبساط
نماسازي
نماي آجري