محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۹,۰۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 74 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

فروشگاه بازیهای کامپیوتری تحت وب

فهرست مطالب

1- مقدمه       6
2- محیط کاری      7
3- امکانات       9
4- بانک اطلاعاتی      11
4-1- فایل مشخصات کاربران     11
4-2- فایل بازیها، سفارشات، مشخصات مشتریان و اخبار سایت 12
4-3- فايل بانك فرضي طرف قرارداد با فروشگاه   16
5- منوی کلی سایت      17
6- صفحه ی اصلی      26
6-1- جدید ترین محصولات     27
6-2- بازی برتر      29
6-3- تیتر اخبار سایت     30
7- طبقه بندی بازیها      32
8- روند خرید و ثبت آن     35
9- امکانات اضافه      51
9-1- اخبار سایت      51
9-2- درباره ما      54
9-3- پیشنهادات      54
10- مدیریت سایت      57
10-1- تغییر کلمه عبور     57
10-2- مدیریت اخبار     58
10-3- مدیریت پیشنهادات     61
10-4- مدیریت سفارشات     64
10-5- مدیریت بازیها     67
10-6- مديريت گروههاي بازي    70
11-  جمع بندی      73
12-  منابع       74

 

 

فهرست اشکال و جداول

شکل 2-1- بسته نرم افزاری محیط Visual Studio 2005  7
شکل 4-1: جداول و viewهای فایل ASPNETDB.MDF  11
شکل 4-2: جداول و دیاگرام فایل  eShop.mdf    12
شکل 5-1: منوی کلی سایت      17
شکل 6-1 : نمونه ای از صفحه اصلی سایت    27
شکل 6-2: بخش جدیدترین محصولات در صفحه اصلی   21
شکل 6-3: بخش بازی برتر در صفحه اصلی    29
شکل 6-4: بخش اخبار سایت از صفحه اصلی    31
شکل 7-1: طرح یکی از صفحات گروه های بازی    32
شكل 8-1: فلوچارت روند خريد     35
شكل 8-2: نماي طراحي صفحه مشخصات بازي    39
شكل 8-3: نماي طراحي صفحه سبد خريد    44
شكل 8-4: نماي طراحي صفحه ثبت سفارش    45
شكل 8-5: صفحه ي پرداخت الكترونيك بانك فرضي   49
شكل 9-1: صفحه ي نمايش مشروح خبر    51
شكل 9-2: صفحه ي درباره ما      54
شكل 9-3: صفحه ي پيشنهادات     54
شكل 10-1: صفحه ي تغيير كلمه عبور     57
شكل 10-2: صفحه مديريت اخبار     58
شكل 10-3: صفحه مديريت پيشنهادات     61
شكل 10-4: صفحه مديريت سفارشات     64
شكل 10-5: صفحه مديريت بازيها      68
شكل 10-6: صفحه مديريت گروههاي بازي     71