محتویات سبد
(خالی)


دسته بندي رشته ها


قیمت :   ۷,۴۰۰ تومان
موجود در انبار :   موجود
تعداد صفحات : 74 صفحه
نوع فایل :  
 
   
فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با PLC

فهرست مطالب

چكيده6   
نماي شماتيك  از برد الكترونيكي7
نماي اصلي برد(قسمت الكترونيك8
نماي كلي پروژه9 

فصل اول :سخت افزار11      
 Plc1-1         12
1-2       موتور گيربكسي  40
1-3       سنسور مادون قرمز46
1-4       ميكرو كنترلر 51 
Lcd1-5      60
1-6      خلاصه فصل65

فصل دوم: نرم افزار66
2-1          برنامه plc  67
2-2         برنامهAVR70
2-3        خلاصه فصل73

منابع 74